Onze missie

Wij leren je zelfstandig innoveren. Dit doen we door nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork aan te wakkeren. Dit zijn competenties die aantoonbaar tot meer innovatie leiden.

missie unicorn hub

Hoe pakken we dit aan?

Het is onze overtuiging dat iedereen innovatief kan zijn. Innovatief zijn is namelijk een vaardigheid die je met de juiste training kunt ontwikkelen. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom zijn dit de competenties waar wij onze dienstverlening op richten.

Wij hebben in ieder traject oog voor zowel de structuurkant als de menselijke kant van innoveren. Deze holistische kijk levert naar ons idee de meest duurzame resultaten op. Verder hoef je van ons geen eindeloze presentaties te verwachten, we gaan namelijk direct praktisch aan de slag. Door te oefenen en door te doen leer je zelfstandig innoveren