Psychologische Veiligheid Training

Een gezond fundament voor lef, daadkracht en experimenten

€545,- (excl. BTW)

8,7

Waarom deze Psychologische Veiligheid Training?

Om van een resultaat gedreven organisatie naar een ontwikkelgerichte organisatie te gaan, moet er een gedragsverandering plaatsvinden. De juiste mindset bij essentiële rollen – managers, veranderaars, ontwikkelaars, leiders – vergt ook verandering van deze mensen zelf.

Voorbeeldgedrag in kwetsbaarheid, handelen vanuit vertrouwen in plaats van angst en het erkennen van falen is fundamenteel. Hierdoor ontstaat een veilige omgeving waarin medewerkers zich open durven te stellen, lef wordt getoond en de actiebereidheid hoog is. Noodzakelijke elementen om een innoverende organisatie te kunnen zijn.

Eerstvolgende startdata

Leerdoelen

Je leert in deze training wat psychologische veiligheid precies is, waarom het belangrijk is en hoe je het aanwakkert. Je leert verschillend dysfunctioneel gedraging herkennen dat mogelijk een uiting is van psychologische onveiligheid. We behandelen een theoretisch model dat helpt bij het inzichtelijk maken, positioneren en erkennen van de mate van psychologische (on)veiligheid binnen het team.  

We behandelen verschillende werkvormen en technieken die een onveilige situatie ombuigen naar een hogere mate van veiligheid. Ook gaan we aan de slag met de bekrachtiging van de lerende organisatie. Vanuit een theoretisch kader krijg je mee welke elementen hieraan bijdragen, aandacht verdienen en hoe je dit voor elkaar krijgt.

Voor wie?

 • Deze Psychologische Veiligheid Training is voor iedereen die wil werken in een lerende organisatie.
 • Voor iedereen die wil doorgronden hoe je een cultuur kunt creëren van lef, actie en experimenteren .

Programma

 • Wat is psychologische veiligheid? 
  Er is vanuit verschillende invalshoeken onderzoek gedaan naar psychologische veiligheid. We  behandelen de verschillende perspectieven op dit thema. 
   
 • Psychologische veiligheid in combinatie met prestaties
  In een organisatie gaat psychologische veiligheid idealiter gepaard met prestaties. Door inzichtelijk te maken hoe het hiermee staat in jouw organisatie, kun je gericht interveniëren. We bekijken de consequenties van een disbalans in veiligheid en prestatienormen. Hoe kun je deze herkennen, erkennen en onderzoeken?

 • Disbalansen herkennen 
  We behandelen de verschillende zones, zoals de comfort zone, de angst-zone en de leerzone. We zoomen in op de zones waar de balans scheef is. In welke zone wil je zitten en hoe beweeg je van de ene zone naar de andere? 
 • Wat wordt er niet gezegd? 
  Een belangrijk gezichtspunt waar we vaak niet aan denken bij onveiligheid, is luisteren naar datgene wat juist níet gezegd wordt. Aan de hand van de stem van de minderheid leren we dat alle perspectieven belangrijk zijn om inclusiviteit en diversiteit te vergroten. 
   
 • De stap naar actie 
  Nadat er een veilige omgeving is gebouwd, waarin alle perspectieven tot hun recht komen, is het tijd om de juiste oplossing te kiezen. Hoe zorg je voor een gedragen groepsbesluit waarbij actie daadwerkelijk tot stand komt? Lef, moed en daadkracht zijn essentiële cultuurwaarden die innovatie ten goede komen.

   

 • De lerende organisatie 
  Nadat je hebt geleerd hoe je van een onveilige omgeving naar een veilige omgeving kan gaan, is het de vraag hoe je een cultuur kan borgen waarin veiligheid blijvend de boventoon voert? We noemen een innovatieve organisatie vaak een lerende organisatie. Welke elementen komen hier bij kijken? Denk aan zelfbewustzijn, veerkracht, mensgerichtheid, resultaatgerichtheid en veranderbereidheid. We bespreken hoe je deze begrippen beter kan benutten in je organisatie. 

Kosten

De kosten voor deze training bedragen €545,- exclusief BTW. Dit is inclusief alle opleidingsmaterialen, Unicorn Hub certificaat en drankjes/lunch. 

Waarom Unicorn Hub?

Unicorn Hub is gespecialiseerd in het trainen en coachen van individuen, teams en organisaties die graag zelfstandig willen innoveren. Wij geloven dat iedereen innovatief kan zijn en dat dit een vaardigheid is die je met de juiste training kunt ontwikkelen.

Wij maken de theorie altijd praktisch toepasbaar voor jouw situatie zodat je direct na een training aan de slag kunt. Onze trainers hebben veel praktijkervaring waardoor de theorie tot leven komt in onze training.

Tijden en locatie

Onze trainingsdagen starten altijd om 09:30 uur en duren tot ongeveer 16:00 uur (inclusief lunch). De trainingen vinden plaats in Utrecht (Meeting Plaza).

Inschrijven

Schrijf je hieronder in voor de Psychologische Veiligheid Training:

Unicorn Hub garandeert dat persoonlijke informatie die je verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden zal worden verstrekt. Door middel van het boeken van deze training ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.