Psychologische Veiligheid Training

Een gezond fundament voor lef, daadkracht en experimenten

€445,- (excl. BTW)

8,7

Inhoud van de Psychologische Veiligheid Training

Waarom een Psychologische Veiligheid Training:

“Jullie worden vooral geacht fouten te maken.” Wellicht een bekende uitspraak in jouw organisatie. De lerende organisatie erkent dat fouten essentieel zijn bij een innovatie- en leerproces. Toch merk je dat, ondanks dat het gezegd wordt, dit in de energie en cultuur niet zo voelt.  

De stappen van een té resultaat gedreven organisatie naar een ontwikkelgerichte organisatie, zijn niet zonder enige vorm van gedragsverandering te bewerkstelligen. De juiste mindset van essentiële begeleidende rollen – managers, veranderaars, ontwikkelaars, leiders – vergt ook verandering van deze mensen zelf.  

Voorbeeldgedrag in kwetsbaarheid, handelen vanuit vertrouwen in plaats van angst en het erkennen van falen, laat niet alleen op papier een gewenste verandering zien, maar ook in cultuur. Het fundament waar we het dan over hebben betreft het creëren van een veilige omgeving waarin medewerkers zich open durven te stellen, lef tonen en de actiebreidheid hoog is.  

Eerstvolgende startdata

Leerdoelen

Je leert in deze training wat psychologische veiligheid precies is, waarom het belangrijk is en hoe je het aanwakkert. Verschillende gedragingen leer je herkennen als dysfunctionele situaties die mogelijk een uiting zijn van psychologische (on)veiligheid. We behandelen een theoretisch model welke helpt bij het inzichtelijk maken, positioneren en erkennen van de mate van psychologische (on)veiligheid die binnen het team heerst.  

Verschillende werkvormen en technieken worden behandeld die een onveilige situatie ombuigen naar een hogere mate van veiligheid. Ook gaan we aan de slag met de bekrachtiging van de lerende organisatie, vanuit een theoretisch kader krijg je mee welke elementen hieraan bijdragen, aandacht verdienen en hoe je dit voor elkaar krijgt 

Voor wie?

Voor facilitators, teambegeleiders, leiders, managers, developers en teamleden. Deze training is voor iedereen die in/met teams werkt en aandacht wil geven aan een gezond fundament om te kunnen innoveren.

Programma

 • Wat is psychologische veiligheid? 
  Er zijn vanuit verschillende hoeken onderzoek gedaan naar psychologische veiligheid. Vanuit bekende grote bedrijven en vanuit experts in dit vakgebied behandelen we de verschillende perspectieven op dit thema. 
   
 • Psychologische veiligheid in combinatie met prestatie 
  In een organisatie zal psychologische veiligheid idealiter gepaard gaan met prestaties. Door inzichtelijk te maken welke mate van beide begrippen heerst, kun je gericht interveniëren. We bekijken de consequenties van een disbalans in veiligheid en prestatienormen. Hoe kun je deze herkennen, erkennen en onderzoeken.

 • Disbalansen herkennen 
  We zoomen in op de zones waar de balans scheef is. We erkennen daarin verschillende zones, zoals de comfort zone, de angst-zone en de leerzone. In welke zone wil je zitten en hoe beweeg je van de ene zone naar de andere? 
 • Wat wordt er niet gezegd? 
  Een belangrijk perspectief waar we vaak niet aan denken bij onveiligheid, is luisteren naar datgene wat juist níet gezegd wordt. Aan de hand van de stem van de minderheid leren we dat alle perspectieven ingesloten mogen worden om inclusiviteit en diversiteit te vergroten. 
   
 • De stap naar actie 
  Nadat er een veilige omgeving is gebouwd, waarin alle perspectieven tot hun recht komen, is het tijd om de juiste oplossing te kiezen. Hoe zorg je voor een gedragen groepsbesluit waarbij actie daadwerkelijk tot stand komt. Lef, moed en daadkracht zijn essentiële cultuurwaarden die innovatie ten goede komen.

 • De lerende organisatie 
  Nadat je hebt geleerd hoe je van een onveilige omgeving naar een veilige omgeving kan gaan, is het de vraag hoe je een cultuur kan borgen waarin dit een blijvende boventoon voert. We noemen een innovatieve organisatie vaak een lerende organisatie. Welke elementen komen hier bij kijken? Denk aan zelfbewustzijn, veerkracht, mensgerichtheid, resultaatgerichtheid en veranderbereidheid. We bespreken hoe je deze begrippen beter kan benutten in je organisatie. 

Kosten

De kosten voor deze training bedragen €495,- exclusief BTW. Dit is inclusief alle opleidingsmaterialen, Unicorn Hub certificaat en drankjes/lunch. 

Waarom Unicorn Hub?

Unicorn Hub is gespecialiseerd in het trainen en coachen van individuen, teams en organisaties die graag zelfstandig willen innoveren. Wij geloven dat iedereen innovatief kan zijn en dat dit een vaardigheid is die je met de juiste training kunt ontwikkelen.

Wij maken de theorie altijd praktisch toepasbaar voor jouw situatie zodat je direct na een training aan de slag kunt. Onze trainers hebben veel praktijkervaring waardoor de theorie tot leven komt in onze training.

Tijden en locatie

Onze trainingsdagen starten altijd om 09:30 uur en duren tot ongeveer 16:00 uur (inclusief lunch). De trainingen vinden plaats in Utrecht (Meeting Plaza).

Inschrijven

Schrijf je hieronder in voor de Psychologische Veiligheid Training:

Unicorn Hub garandeert dat persoonlijke informatie die je verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden zal worden verstrekt. Door middel van het boeken van deze training ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.