Liberating Structures Training

De wijsheid van de groep benutten voor het behalen van gezamenlijke resultaten

€445,- (excl. BTW)

8,7


Inhoud van de Liberating Structures Training

Je werkt in een organisatie en faciliteert verschillende teams zodat zij slim met elkaar samenwerken. De werkwijzes zijn theoretisch duidelijk en toch blijven echte innovaties uit. Meeting na meeting lijkt er een plan te zijn, maar daar blijft het telkens bij. Je hebt het gevoel dat de wijsheid van de groep niet wordt benut en de communicatie beter kan. Dit vraagt om een andere aanpak dan je tot nu te gewend bent. 

Bij deze training leer je niet alleen wat faciliteren inhoudt, je integreert tevens de creatieve mindset en het gewenste nieuwe gedrag bij jezelf. Vanuit deze ervaring leer je hoe het is om vanuit veiligheid, vertrouwen en gemeenschappelijke doelen teams tot daadwerkelijke patroondoorbraken te bewegen. Een training die veel beweging brengt door continue actie vanuit een conceptuele benadering. 

De Liberating Structures Training leert je in 1 dag op een andere manier discussies te faciliteren. Je ervaart zelf hoe eenvoudig het is om iedereen aan bod te laten komen in een gesprek als je daarvoor de juiste bevrijdende structuur meegeeft. Aan de hand van onderbouwde theorieën krijg je inzicht in de toepasbaarheid van verschillende werkvormen in specifieke situaties. Daardoor kun je bewuster nadenken over de best passende structuur voor een bepaalde meeting. 

Het mooie van deze werkvormen is dat ze er allemaal voor zorgen dat de wijsheid van de groep wordt benut, in plaats van af te gaan op degene die het hardste roept. De training is een soort simulatie van de werkelijkheid: mede-deelnemers die je net leert kennen koersen vanuit een kat-uit-de-boom-kijk-houding. Gedurende de dag ervaart iedereen hoe je dit ombuigt en levendigheid in elk individu activeert. Door aandachtig naar elkaar te luisteren, onderzoek, begrip, kalme gespreksvoering en concrete besluitvorming komt het ware teampotentieel naar boven.

Leerdoelen

Na deze training ben je in staat: 

 • Facilitatorschap beter te begrijpen en gerichter te interveniëren  
 • Van ‘luisteren om te reageren’ naar ‘luisteren om te begrijpen’ te gaan 
 • Een veilige omgeving te creëren waar vanuit vertrouwen samengewerkt wordt 
 • Conflict in goede banen te leiden door een gelijkwaardige dialoog te bewerkstelligen 
 • Diversiteit en inclusiviteit beter te benutten
 • Nieuwe ideeën en innovatie tot stand te brengen door patronen te doorbreken 

Voor wie?

Voor facilitators, teambegeleiders, leiders, managers, developers en teamleden. Deze training is voor iedereen die in of met teams werkt en bij productontwikkeling of dienstverlening meer grip wil krijgen op de wensen van klanten, eindgebruikers en andere stakeholders. 

Programma Liberating Structures Training

 • Waarom Liberating Structures?                    
  Zonder duidelijke noodzaak neemt de kans op weerstand toe. Door helder te hebben waarom Liberating Structures noodzakelijk is, krijg je mensen mee in de uitvoering ervan. 
 • Liberating Structures strings                           
  Liberating Structures komen het best tot hun recht als je erkent dat het een oneindig proces van werkvormen is. In een veranderende wereld is iets nooit af, dit faciliteer je door een aaneenschakeling van werkvormen uit te voeren, zodat je emergente informatie telkens weer als waardevol ziet. 
 • De link met Agile en innovatie
  Wendbaarheid en vernieuwing, waar raakt het elkaar? We hebben het over Agile zijn en Agile doen. Hoe zorg je nu voor een goede balans tussen beide? Liberating Structures zorgen zowel bij Agile als bij innovatie voor een sterke combinatie tussen mindset en gedrag. De directe koppeling maakt gedragsverandering in kleine stappen mogelijk. 
 • De beslisboom
  Dankzij de beslisboom ben je in staat een werkvorm uit te kiezen bij een bepaalde dysfunctie zodat je gericht intervenieert (weg van de one-size-fits-all approach). 
 • Bouwen aan het fundament van een goed samenwerkend team
  Zelforganisatie kenmerkt zich door een juiste balans tussen kaders en autonomie. Liberating Structures, welke bijna letterlijk invulling geeft aan deze gedachte, worden het best uitgevoerd als er een mate van vertrouwen en een gedeeld doel is. Dankzij de werkvormen bouw je hier automatisch aan. 
 • De wijsheid van de groep benutten                 
  De essentie van informatievoorziening voor innovatie betreft ‘divergeren en convergeren.’ Door deze bewust uit elkaar te halen kan je dankzij het divergeren kennis uitwisselen alvorens je gaat convergeren door het bepalen en uitvoeren van acties. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid komen op deze manier bij de teamleden zelf tot stand. 
 • Innovatie oproepen                                               
  De laatste stap van de beslisboom gaat over daadwerkelijk innoveren. Patronen doorbreken door deze bewust te maken, dat is de kern van dit onderdeel. Of je nu aan de slag gaat met een patronenlijst of een simulatie, het gaat om de bewus twording van het bestaande gedrag en de keuze dit voortaan anders te doen. 
 • Afsluiting 
  De training is opgebouwd uit minimaal 7 Liberating Structures. Tezamen bieden zij verschillende invalshoeken door de uiteenlopende technieken die de werkvormen bieden.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen €445,- exclusief BTW. Dit is inclusief alle opleidingsmaterialen, Unicorn hub certificaat en drankjes/lunch.

Waarom Unicorn Hub?

Unicorn Hub is gespecialiseerd in het trainen en coachen van individuen, teams en organisaties die graag zelfstandig willen innoveren. Wij geloven dat iedereen innovatief kan zijn en dat dit een vaardigheid is die je met de juiste training kunt ontwikkelen.

Wij maken de theorie altijd praktisch toepasbaar voor jouw situatie zodat je direct na een training aan de slag kunt. Onze trainers hebben veel praktijkervaring waardoor de theorie tot leven komt in onze training.

Tijden en locatie

Onze trainingsdagen starten altijd om 09:30 uur en duren tot ongeveer 16:00 uur (inclusief lunch). De trainingen vinden plaats in Amsterdam (BCN), Rotterdam (BCN) en Utrecht (Meeting Plaza), 

Inschrijven

Inschrijven kan door het onderstaande formulier in te vullen

Unicorn Hub garandeert dat persoonlijke informatie die je verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden zal worden verstrekt. Door middel van het boeken van deze training ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.