5 brainstormtechnieken die de creativiteit vergroten

In het blog Brainstormen, wat is het en welke spelregels zijn belangrijk? heb je de basiskennis van brainstormen kunnen lezen. Je hebt hier ondervonden dat er een aantal gevaren op de loer liggen als je brainstorms niet goed faciliteert en je hebt gelezen wat de daarbij behorende spelregels zijn. Nu is het tijd om een aantal brainstormtechnieken te bespreken die je eenvoudig zelf kunt toepassen in de praktijk. 

Voorbereiding voor een brainstorm

Een brainstorm start je niet op de dag zelf. Het is aan te raden om voortijdig de mensen te informeren met wie je de brainstorm wilt houden. Je zult immers een beroep doen op hun tijd dus het vroegtijdig inplannen van de brainstorm is geen overbodige luxe. Bedenk ook waar je de brainstorm wilt houden. De kantoorsetting kan in sommige gevallen voldoende zijn, die leuke creatieve kamer brengt genoeg vertrouwen om uit de comfortzone te kunnen treden. Echter kan het ook andersom; de bekende setting beperkt de veiligheid en zet brainstormleden automatisch in het vaste denken. Een leuke externe locatie kan al een heleboel verschil maken in de openheid en speelsheid van brainstormleden.  


Uitnodiging en materialen

Het is gebruikelijk dat de facilitator de leiding pakt in de voorbereiding. Dit doet de facilitator door een uitnodiging te sturen naar alle brainstormleden. In deze uitnodiging staat waar en wanneer de brainstorm plaatsvindt, met hoeveel deelnemers, eventuele voorbereidende vragen aan de deelnemers, een vrije structuur agenda, de centrale vraag/thema en het doel van de brainstorm. Zorg dat je vroegtijdig de benodigde materialen verzamelt; flipovers, post-it’s, stiften, sharpies, scharen, lijm, voting dots, papier. Alles wat je nodig denkt te hebben regel je vooraf, zodat je op de dag zelf een gevulde toolkit meeneemt. 

5 brainstormtechnieken die je direct kunt toepassen

Dan resteert natuurlijk de vraag: welke brainstormtechniek wil je gebruiken? Hieronder volgen een 5-tal leuke brainstormtechnieken. 

1. Snelle ideegeneratie 

Dit is een van de meest basale brainstormtechnieken en daarom een goede techniek om eens mee te beginnen. Bij deze brainstormtechniek schrijft iedereen voor zich zoveel mogelijk ideeën op binnen een bepaalde time-box. Dit gebeurt individueel en zonder overleg. Op deze manier voorkom je dat het gebruikelijke scenario gekozen wordt doordat je eerst de ruimte geeft aan iedereen om ideeën te laten ontstaan. Doordat je pas in een volgende ronde naar discussies gaat, voorkom je dat de kritiek te vroeg komt en stimuleer je een snelle ideegeneratie. 

2. Figuurstormen 

Bij figuurstormen kiest de groep een bekend figuur, bijvoorbeeld een baas, een klant, een fictief persoon, in ieder geval iemand die niet zelf aanwezig is bij de brainstorm. De groep discussieert hoe die persoon het probleem zou benaderen of hoe hij/zij tegen het idee aankijkt. Stel eenvoudig de vraag: ‘hoe zou … dit probleem benaderen?’ Zo zorg je ervoor dat je het vraagstuk op een andere manier bekijkt. 

3. De toverstaf 

Beeld je in dat je een toverstaf hebt. Met deze toverstaf kan je alles zomaar in 1x veranderen. Iedere deelnemer aan de brainstorm schrijft alle creaties op die met die toverstaf tot stand komen. Denk wild, denk groot. Een toverstaf kan immers alles toveren, hoe ziet het vraagstuk er na de betovering uit?  

4. De trapladder 

De trapladder techniek is sterk aan te raden omdat deze voorkomt dat het team op de hardste roeper of eerst ingebrachte ideeën koerst. De facilitator introduceert het onderwerp waarna iedereen de kamer verlaat, behalve 2 brainstormers. De 2 brainstormers gaan tezamen voor een paar minuten brainstormen voordat er een derde persoon terugkomt in de kamer. De derde persoon deelt eerst zijn/haar ideeën voordat de 2 brainstormers hun eigen uitkomsten delen. Dit proces zet zich voort, totdat alle deelnemers 1-voor-1 de kamer weer binnen zijn gekomen. Zolang de deelnemers buiten de kamer zitten, kunnen zij individueel nadenken over ideeën, echter mogen zij buiten de kamer NIET met elkaar informatie delen. 

5. Omgekeerd brainstormen 

We kennen hoofdzakelijk de brainstorms waarin we nadenken over hoe we het vraagstuk werkbaar kunnen maken. Een leuke, tegengestelde techniek is die van omgekeerd brainstormen. Hier ga je het vraagstuk aan vanuit de vraagstelling: wat kan je doen om het doel niet te behalen? Je bekijkt hier alle punten die je doel onderuit gaan halen. Deze inzichten gebruik je vervolgens om ze om te draaien naar alles wat je helpt met het oplossen van de probleemstelling. 

Tijd om aan de slag te gaan

Genoeg startpunten om eens lekker aan de slag te gaan! Probeer veel brainstorms uit om erachter te komen wat voor jouw team werkt. Het ene team is het andere team niet, dus het blijft altijd een kwestie van proberen welke technieken het best tot zijn recht komen. 

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren