Business Model canvas: key activities, welke zijn essentieel?

Innoveren is één van de activiteiten die een organisatie kan ondernemen. Innoveren brengt een continue stroom van verandering binnen de organisatie met zich mee. Het stimuleert inspiratie en bevordert creativiteit. Bovendien blijf je relevant voor je klanten door innovaties op de markt te brengen, van welke aard dan ook. Dit kan variëren van kleine aanpassingen of verbeteringen aan een bestaand product, tot het introduceren van de nieuwste baanbrekende innovatie op de markt. In dit blog lees je wat de Business Model canvas: key activities zijn.

Wat is de bouwsteen Business Model canvas key activities?

De bouwsteen Business Model canvas key activities beschrijft wat de kernactiviteiten van jouw organisatie zijn om jouw innovatie, product of dienst te verkopen. Hierbij staat centraal welke acties nodig zijn om jouw waardepropositie in de praktijk te brengen. De waardepropositie beschrijft waarom klanten jouw product willen hebben. Bij de kernactiviteiten vertaal je dit naar de concrete benodigde activiteiten om de innovatie te realiseren.

Stel je voor, je bent de CEO van Lego. De waardepropositie komt neer op ‘het voorzien in de rol bij de ontwikkeling van creativiteit en probleemoplossend vermogen’. De vraag die je met de bouwsteen Business Model canvas: key activities wilt beantwoorden is dan: ‘welke acties ga ik ondernemen om mijn waardepropositie te vertalen naar een verkoopbaar product dat inkomsten oplevert?’

Het selecteren van de Business Model canvas key activities

Eén van de belangrijkste dingen die je moet onthouden bij het opzetten van innovatie is dat alles wat je doet moet bijdragen aan het leveren van waarde. Het is daarom goed om een onderscheid te maken tussen wat waarde toevoegend is in vergelijking met wat dat niet doet. Door jezelf te dwingen tot deze classificatie, krijg je inzicht in jouw kernactiviteiten – ‘wat moet ik doen’ en ‘dit is nu niet relevant’. Door hier iteratief mee om te gaan en je kernactiviteiten per stap in het innovatieproces te bepalen, behoud je een gefocuste koers.

Enkele relevante vragen bij het vaststellen van je kernactiviteiten:

Categorieën van de bouwsteen Business Model canvas: key activities

Bij het opzetten van een innovatieproces kun je de kernactiviteiten per stap van het proces bepalen. Daarnaast is het ook goed om het algehele doel en de algemene kernactiviteiten van het eindproduct op te schrijven. Dit biedt richting en structuur.

Kernactiviteiten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

 • Productie: omvat alle acties met betrekking tot productontwikkeling, productieproces en aflevering.
 • Probleemoplossing: omvat alle acties voor organisaties gericht op het verhelpen van specifieke problemen.
 • Platform/netwerk: omvat alle acties om te zorgen dat je platform blijft functioneren.

Deze worden onderstaand afzonderlijk toegelicht.

Productie

Een organisatie die veel producten produceert en beschikt over een grote productiehal en kapitaalintensieve machines, heeft als kernactiviteit het efficiënt inrichten van het productieproces. Als daar een nieuwe innovatie bij komt, is het essentieel te onderzoeken hoe deze past in het huidige proces.

Welke acties onderneem je

 • zodat je over alle benodigde key resources beschikt?
 • zodat de resources op de juiste plek staan en een logische productieflow ontstaat?
 • om de voltooide producten in de distributiehal te krijgen?
 • om producten vanuit de distributiehal bij de klanten te krijgen?

Probleemoplossing

Probleemoplossing is voornamelijk als kernactiviteit terug te vinden in het businessmodel van adviesbedrijven, ziekenhuizen en ontwikkelaars. Toch is dit iets waarover elke organisatie na moet denken. Probleemoplossing is namelijk de drijvende kracht van innovatie en de reden waarom je wilt innoveren. Oftewel, er is momenteel een probleem, een bewuste of onbewuste behoefte. Helaas is er momenteel geen product dat dit probleem verhelpt. Wat ga je dan doen? Je ontwikkelt een product: de innovatie.

Door het continue verbeteren als een kernactiviteit te zien, blijf je probleemoplossend te werk gaan. Ook tijdens het ontwikkelen van je innovatie (wat je tracht te doen aan de hand van het Business Model canvas) is het nuttig voortdurend te blijven verbeteren en itereren totdat het product af is. Een methode die je kunt gebruiken is de SCAMPER methode, hierin bekijk je de kernactiviteit vanuit 7 verschillende perspectieven om te blijven verbeteren.

Welke acties onderneem je 

 • om continue flow van innovatie te stimuleren?
 • om je product te refinen?
 • om je processen te optimaliseren?

Platform/netwerk

Veel moderne en digitale bedrijven hebben een platform waarop interactie is met jouw product. Bijvoorbeeld je verkoopt dit via je eigen webshop of je faciliteert vraag en aanbod via je platform zoals bedrijven als Booking.com of Airnbnb. Het is dan toch wel fijn als dit platform in de lucht blijft en continu goed werkt. Dit behoort dan tot jouw kernactiviteiten.

Welke acties onderneem je

 • om het platform te onderhouden?
 • zodat het platform eenvoudig in gebruik blijft?
 • zodat het platform vernieuwend blijft?

Tips voor de bouwsteen Business Model canvas: key activities

 • Zie de kernactiviteiten als leidraad bij het uitrollen van een innovatiestrategie. In een eerdere fase is het voldoende om dit te beperken tot de stap waarin je je bevindt. Naarmate het proces vordert, krijgen de kernactiviteiten meer vorm.
 • Reflecteer regelmatig op de kernactiviteiten en pas ze aan waar nodig. Er zijn namelijk talloze interne en externe invloeden die invloed hebben op jouw innovatie. Vraag jezelf dus af: zijn de huidige kernactiviteiten nog relevant? Zijn ze in lijn met de huidige trends op de markt? Wat is de impact van veranderingen in de wet-en regelgeving?
 • Houd de kernactiviteiten gericht op het leveren van waarde. Je wilt met jouw innovatie nieuwe waarde creëren, dus beperk je tot wat daadwerkelijk waarde oplevert.

In het kort

In dit blog hebben we uitgelegd wat de bouwsteen Business Model canvas: key activities inhoudt. De kernactiviteiten zijn als het ware een vertaling van jouw waardepropositie naar een product. Door na te denken over de acties die je moet ondernemen om dit tot stand te brengen, ga je gerichter te werk. Om een indruk te geven van de verschillende kernactiviteiten kun je dit indelen aan hand van de drie categorieën: productie, probleemoplossing en platform. Door ze alle drie toe te passen heb je een uitgebreid pakket aan belangrijke activiteiten.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren