Wat is een growth mindset en hoe ontwikkel je die?

De growth mindset: in de Agile wereld en daarbuiten een steeds meer voorkomende term. Waar voorheen weinig ruimte werd geboden om meer uit jezelf te halen, erkent de huidige maatschappij steeds meer het stimuleren van ontwikkeling. Je ervaring hangt in veel situaties af van je mindset. Is je mindset te veranderen? 

Het antwoord op die vraag is “Ja!” Dat is wel zo handig in situaties waar verandering, innovatie of beweging plaats moet vinden. 

4 voorbeelden van een verschil in mindset

Aan de hand van een aantal voorbeelden zullen we verschillen in mindset toelichten.  

Voorbeeld 1: Je werknemer vraagt je om een taak uit te voeren.

Beide personen beginnen aan de taak en dan blijkt dat deze taak lastiger is dan werd gedacht.  

Persoon 1: Merkt dat het moeizamer verloopt, maar het lukt niet en hij geeft op.
Persoon 2: Merkt ook dat het lastiger wordt, maar zet deze energie juist om in een uitdaging en gaat met enthousiasme aan de slag, omdat hij realiseert dat ze als team meer bereiken door het aan te pakken.  

Voorbeeld 2: Je werkgever geeft feedback op het gedane werk.

Persoon 1: Voelt zich heel persoonlijk aangevallen en bijt van zich af.  
Persoon 2: Ziet de feedback als een manier om te groeien en het volgende keer beter te doen.  

Voorbeeld 3: Je moet een nieuwe taak uitvoeren.

Persoon 1: Vindt het lastig om hieraan te beginnen, omdat deze skill nog niet is aangeleerd. Hij wil het niet proberen, omdat hij mogelijk onderuit kan gaan. 
Persoon 2: Ziet het als een nieuwe mogelijkheid om beter te worden in iets en vindt het minder erg om onderuit te gaan, want hij weet dat het uiteindelijk beter zal gaan. 

Voorbeeld 4: Een collega wordt beloond voor zijn harde inzet het afgelopen jaar.

Persoon 1: Is blij voor zijn collega, maar krijgt het gevoel dat hij nu ook beter moet gaan presteren. Hij legt zichzelf meer druk op en snapt niet dat zijn collega harder beloond wordt. 
Persoon 2: Is blij voor zijn collega en doet inspiratie op. Zodat hij zelf ook kan groeien als hij zich daarvoor inzet.  


Bovenstaande voorbeelden schetsen een duidelijk beeld van twee verschillende mindsets in bepaalde situaties. Persoon 1-situaties zijn met een fixed mindset bekeken, waarin veelal vanuit een ongeloof in eigen kunnen wordt gedacht, obstakels worden gezien als onoverkoombaar en feedback als persoonlijke kritiek wordt opgevat. Persoon 2-situaties zijn met een growth mindset bekeken. Deze mindset ziet obstakels juist als manieren om te leren en feedback als mogelijkheid om te verbeteren.  

Onderzoekster Carol Dweck heeft onderzoek gedaan naar de impact van mindset op de schoolresultaten. Uit dit onderzoek blijkt dat studenten die de growth mindset toepassen significant hogere cijfers halen in vergelijking met studenten met een fixed mindset. De studenten met een growth mindset geloven meer in hun eigen kunnen en zijn meer gemotiveerd om aan de slag te gaan, dus kunnen meer obstakels overwinnen.  

Een ander aspect dat een bijzonder belangrijke rol speelt is het concept “the power of not yet”. Zodra je iemand vertelt dat hij er nog niet is dan geeft dat aan dat er vooruitgang is en de mogelijkheid bestaat om het wel te halen. Dit stelt de learning curve in gang. Vervang je dit door het zogenoemde “tyranny of now” dan merk je dat het niet behalen van resultaat, voelt als falen en niet goed genoeg zijn.  

Betekent dit dat je geen growth mindset kan creëren? Juist het tegenovergestelde. Mensen met een growth mindset geloven dat skills en intellectueel vermogen zijn aangeleerd in plaats van aangeboren. Je kunt een growth mindset ontwikkelen. Sterker nog, baby’s worden met een growth mindset geboren. Neem bijvoorbeeld een baby die net begint met lopen. Ze zal keer op keer proberen om te gaan staan en te lopen totdat het lukt. Ook al lukt dit niet vanaf het eerste moment. 

De growth mindset versus de fixed mindset

Het ontwikkelen en uitrollen van de growth mindset in jouw organisatie kan ook vele voordelen bieden. Als je werknemers een growth mindset hebben, kunnen ze beter in staat zijn om obstakels te overwinnen en zien deze als manieren om verder te leren. Als het niet lukt zoals ze voor ogen hebben, wordt de uitdaging en de wilskracht om het tot een goed einde te brengen alleen maar groter.  

De fixed mindset aan de andere kant kan ervoor zorgen dat de organisatie niet zal groeien zoals verwacht. Werknemers met een fixed mindset zijn minder snel geneigd om onbekende en uitdagende taken op zich te nemen. Dit kan er op den duur toe leiden dat de organisatie minder goed tegenslagen overkomt, omdat de werknemers niet in staat zijn obstakels te overwinnen.  

“I have not failed, I’ve just found 10.000 ways that won’t work.”

6 Tips voor een growth mindset

Hierbij een aantal tips om met de growth mindset aan de slag te gaan: 

Tip 1: doe het echt als jij het wilt

Ontwikkelen is goed. Alleen doe dat wel op vlakken waarvan jij dat echt wilt. Het leerproces werkt immers beter als je iets leert waar je zelf voor hebt gekozen.  

Tip 2: ga het proces aan

Het is goed om doelen te stellen. Stel ze vooral in de vorm van leerdoelen in plaats van resultaatdoelen. Hiermee kun je bijhouden of je vooruitgang boekt. Het draait om het ontwikkelen.  

Tip 3: vier successen

Het vieren van succes motiveert om verder te gaan met ontwikkelen. Ook het stilstaan bij succes geeft de mogelijk om even te realiseren wat je hebt gedaan en hoe je daarna weer verder kunt. Neem ook even een momentje wanneer je een doel niet behaald hebt. Het is namelijk niet erg om te falen, als je dit maar omzet naar motivatie om door te gaan en op zoek gaat naar hoe je kunt verbeteren. 

Tip 4: stel kleine haalbare doelen

Om je doelen te behalen is het goed om deze behapbaar te maken. Het voordeel hiervan is dat je sneller een doel kan bereiken dan wanneer je een globaal algemeen doel hebt. Daarnaast houd je het overzicht over wat je wilt leren. Ook maakt dit je gemotiveerder, doordat je weet waarvoor je het doet.  

Tip 5: spreek jezelf positief toe

Jezelf positief toespreken kan tweeledig worden geïnterpreteerd. Tegen jezelf zeggen ‘ik kan het!’ kan namelijk ook een fixed mindset activeren, omdat het de focus op presteren legt.  

Alleen als je het omdraait, en zogenoemde positieve affirmaties in je eigenwaarde zoekt en in wie je bent, kan het al meer opleveren. Je kunt bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen: ‘ik geloof in mezelf’, ‘ik accepteer mezelf zoals ik ben’ en ‘ik geef het beste van mezelf’. Zulke aanmoedigende praatjes helpen vooral als je het met regelmaat doet. 

Tip 6: heb plezier

Ga dingen leren die je leuk vindt om te doen. Het aanleren van nieuwe skills gaat een stuk makkelijker als het iets is waarin je geïnteresseerd bent. 

In het kort

Kortom, een growth mindset is meer dan het halve werk! Door eerst aandacht te geven aan een growth mindset, motiveer je medewerkers vanuit henzelf om met kansen en tegenslag om te gaan. Zo is de manier waarop je tegen dingen aan kijkt een bewuste keuze en dat betekent dat je zelf jouw mindset kunt veranderen. 

Met bovenstaande tips in het achterhoofd kun je de growth mindset verbreden. In een team waar deze gedachtegang heerst, voelen teamleden zich veiliger waardoor er sneller een innovatiecultuur heerst.

Verder wordt het door een growth mindset makkelijker om je creativiteit de vrije loop te laten gaan en een creatieve mindset te creëren. Hier vind je nog meer tips over het verder ontwikkelen van een creatieve mindset.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren