De innovation funnel: een praktische benadering (+ canvas)

Overkomt het jou of je team wel eens dat jullie een hele hoop toffe ideeën hebben, maar dat zodra ze genoemd zijn, ze alweer in de vergetelheid raken? Of komen ideeën voor innovaties alleen maar van een selecte groep mensen en worden ze direct uitgevoerd zonder overleg? In beide gevallen is er een disbalans tussen het hebben van een goed idee en het borgen, uitvoeren en implementeren hiervan. Bij innovatie is het essentieel om te putten uit een relevante lijst met ideeën (de innovation funnel / innovatie funnel / pijplijn) en met de meest waardevolle ideeën aan de slag te gaan. Hier kun je mogelijk wat begeleiding bij gebruiken. In dit blog staan we hierbij stil en eindigen we met een handige tool die jou helpt bij dit proces.

Van innovatiestrategie naar implementeerbare innovaties

In een ideale wereld is er samenhang tussen strategische, tactische en operationele innovatie. Hiermee bedoelen we dat alle operationele activiteiten bijdragen aan de gestelde strategische en tactische innovatiekaders. Daarom is het aan te raden om waardestromen op organisatieniveau inzichtelijk te maken. De vraag die je hierbij kan stellen is: welke toegevoegde waarde leveren wij als organisatie aan onze doelgroep? Kaders zoals een missie, een visie of strategische thema’s kunnen hier goed bij helpen. Deze strategische kaders zijn van groot belang om het speelveld voor de rest van de organisatie duidelijk te maken. Zeker bij het bedenken van nieuwe producten of diensten, waarbij nog wel eens te ver out of the box gedacht wordt dan wenselijk is, kan dit dus een uitkomst bieden.

Nadat de kaders zijn bepaald kan een organisatie van alles bedenken om de innovatie pijplijn aan te zwengelen. Dit is waar sociale innovatie een belangrijke rol krijgt; hoe beter je de creativiteit en autonomie van medewerkers weet te benutten, hoe blijer medewerkers én waardevoller innovaties worden.

Leuke manieren om het invullen van de innovation funnel te triggeren:

Houd de effort in eerste instantie zo laagdrempelig mogelijk. In deze fase van innovatie- en productontwikkeling heeft het helemaal geen zin om mensen al naar business cases te vragen. Die kunnen namelijk nooit representatief zijn, in een wereld die snel verandert. Wat hier vaak goed werkt, is alle ideeën tegen elkaar weg zetten en op basis van strategische metrics (bijvoorbeeld OKR’s) bepalen welk idee het meest bijdraagt. Zo kan je prioriteren met welke ideeën je daadwerkelijk aan de slag gaat.

Een voorbeeld

Bedrijf X heeft de missie om binnen Nederland de toegang tot veilig en gezond voedsel voor iedereen mogelijk te maken. Zij hanteren daarvoor een aantal strategische thema’s:

 • Puur voedsel
 • Lokaal geproduceerd
 • Duurzame distributie

Vanuit deze strategische thema’s worden vervolgens tactische programma’s bepaald:

 • Puur voedsel: direct van het land naar de klant
 • Lokaal geproduceerd: elke provincie 1 productiepunt
 • Duurzame distributie: vervoermiddel zonder CO2 uitstoot

Door deze tactische kaders te stellen, kan je veel gerichter te werk gaan om tot waardevolle innovaties te komen. Uiteraard is daar als tussenstap een ideeën funnel voor nodig, met alle mogelijke innovatie ideeën die onder deze kaders vallen.

Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan:

 • Streekproducten
 • Elektrische vervoersmiddelen
 • Vergeten groentes
 • Alarmsysteem a.d.h.v. de oogst
 • Burendienst

Deze ideeën zijn slechts eerste ingevingen en zeggen dus nog niets over de daadwerkelijke waarde, laat staan de vorm die het uiteindelijk gaat aannemen. Pas echt interessant wordt het als de innovation funnel gevuld wordt met ideeën vanuit een creatieproces waarin de kaders op een vernieuwende manier worden gecombineerd, zodat er emergente informatie ontstaat die er voorheen niet was. Hiervoor kun je bijvoorbeeld perfect een Lightning Decision Jam inzetten of een Design Sprint. Ook de Innovatie Bootcamp werkt hier goed.

Gebruik het Innovatie Funnel canvas

Om alle kaders en ideeën te borgen (immers wat nu geen goed idee lijkt, kan best over een tijdje het gouden ei zijn) kun je een Innovatie Funnel canvas gebruiken. Download hier je eigen Innovatie Funnel canvas.

Deze kan er bijvoorbeeld zo uit zien:

innovation funnel

Je itereert periodiek op het canvas met belangrijke stakeholders en teamleden. Het canvas helpt bij het triggeren van het invullen van de funnel tot het daadwerkelijk prioriteren en uitvoeren van verdere ideeëngeneratie. Dankzij de gedeelde dialoog met de juiste personen is de stroomlijn tussen strategie en operatie duidelijk, zodat iedereen op elkaar is afgestemd.

Tot slot

Innovation funnels kennen verschillende benaderingen. Wij zijn in dit blog bewust ingegaan op een praktische benadering zodat innovatieve ideeën daadwerkelijk getriggerd worden en bruikbaar zijn voor verdiepende ideeëngeneraties. Door co-creatie tussen strategische, tactische en operationele teamleden ontstaan beter afgestemde innovaties die niet alleen waardevol zijn voor de klant, maar ook voor de eigen medewerkers. Een tevreden medewerker die in zijn/haar creatieve kracht wordt gezet en het gevoel heeft daadwerkelijk bij te dragen aan het succes van de organisatie, is de sleutel tot innovatie.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren