TRIZ bij innovatie (en problem solving)

Wanneer mensen over innovatie spreken, hoor je geregeld de onderliggende aanname dat het alleen iets is voor een selecte groep briljante mensen: de genieën. Mensen zoals Albert Einstein, Henry Ford en Victor Hayes hebben de maatschappij vooruitgebracht door nieuwe manieren van creatief denken, met innovaties als gevolg. Wat zij allemaal gemeen hebben, is dat zij vanuit bestaande patronen bewustwording hebben gecreëerd en de regie hebben genomen om dingen anders te doen. Door op deze manier tot nieuwe ontdekkingen te komen ben je al aan het innoveren. Wil jij weten hoe jij ook tot innovatieve genialiteit komt? Start dan eens met een sterke werkvorm: TRIZ. Met TRIZ leer jij vanuit bewustwording bestaande patronen te herkennen, te doorbreken en tot nieuwe oplossingen te komen.

Wat is TRIZ?

Bij het uitvoeren van een werkvorm is het belangrijk zoveel mogelijk te voorkomen dat een werkvorm een bepaald uitgetekend doel voor ogen heeft. Immers, waarom is er dan nog conversatie nodig?

Het is echter wel belangrijk om een bepaalde intentie aan de werkvorm mee te geven. In het geval van TRIZ gaat het er vooral om dat je de bewustwording van averechtse activiteiten en gedrag signaleert en vervolgens ruimte creëert voor innovatie. Het leuke van deze werkvorm is dat door het rebelse karakter ervan taboes op een luchtige manier beetgepakt worden. Deze werkvorm stelt mensen in staat de waarheid onder ogen te komen, zonder dat het daarmee direct een zwaar gesprek wordt. Humoristische situaties komen dan ook geregeld voor.

Met TRIZ laat je een team kijken naar alles wat zij kunnen doen om het doel te verpesten. Vervolgens laat je ze de gehele lijst creatief vernietigen door aan te geven wat zij zelf wel eens doen. Daarvandaan kan de groep creatief oplossingen of nieuwe structuren bedenken om het gedrag in de toekomst te voorkomen. Tenslotte bepaal je met elkaar welke acties daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Zo doorbreek je oude patronen en heilige huisjes, zo komen nieuwe patronen tot stand en zo heb je innovatie gebracht!

Waarom TRIZ jou en je team kan helpen

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom TRIZ een relevante werkvorm is. Ze hebben allemaal het overkoepelende belang om bewustwording te creëren. Redenen die je in de praktijk terug ziet komen:

 • Teams zijn in een impasse geraakt en komen niet meer in beweging
 • Teamleden herkennen de situatie niet zoals die daadwerkelijk is
 • Er zijn veel onuitgesproken onderstromen, men voelt dat er van alles speelt maar het wordt niet erkent
 • Conflicten worden uit de weg gegaan
 • Er is weerstand in welke vorm dan ook
 • De rek is uit het team
 • Resultaten blijven uit
 • Problemen worden op de ouderwetse manier aangepakt
 • De teamsfeer kan beter

Hoe pas je TRIZ toe?

 1. Voorbereiding

Zorg voor een grote ruimte met verschillende zithoekjes. Plak zoveel TRIZ-canvassen op de muur als nodig zijn (Download deze hier). Deze zorgen voor transparantie van alle bevindingen. Zorg voor voldoende post-it’s en pennen. Daarnaast kun je ook altijd denken aan prettige zaken zoals muziek of (gezonde) snacks. Maak het relaxed! De ideale groepsgrootte voor deze werkvorm is 8-10 personen.

 1. Zorg voor een strakke time-box en een opbouw van rondes

Zonder een duidelijke tijdstructuur is de werkvorm gedoemd alle kanten op te gaan. Een ideale opbouw van deze werkvorm is vanuit het individu naar groepskennis te komen. De werkvorm bestaat uit 3 vragenrondes. Bij elke ronde bouw je op vanuit ieders individuele kennis. Vervolgens laat je mensen in groepjes van 4 zoeken naar de overeenkomsten. Geef elke ronde de volgende timebox mee:

 • Individueel (op post-it’s): 2 minuten
 • Groep van 4 (op post-it’s die op het canvas worden geplakt): 5 minuten
TRIZ methode

 

 1. Introduceer de werkwerkvorm en de eerste vraag

Zodra de sessie start, introduceer je de werkvorm. Geef nog niet alles weg, dat houdt het leuk en voorkomt dat mensen al in beperkingen gaan denken. De enige vraag die je neerlegt is: ‘Schrijf alles op wat je kunt doen om het resultaat (je belangrijkste doel) niet te behalen’. Geef hier eventueel voorbeelden bij, zoals: te laat komen, geen overleg, door elkaar heen praten enz…

 1. Introduceer de tweede vraag

Nadat de eerste lijst van doemscenario’s is geschreven, is het tijd om mild kritisch bij jezelf na te gaan: wat doe ik zelf wel eens? Elk individu omcirkelt eigen of teamgedragingen die wel eens voorkomen. In het groepsgesprek onderzoek je de gedragingen om ze scherp in het vizier te krijgen.

 1. Introduceer de derde en laatste vraag

Tijd voor daadwerkelijke innovatie. Welke acties kan je bedenken om het patroon te doorbreken, te stoppen met de destructieve gedragingen en nieuwe patronen in het leven te roepen? Ook hier geldt weer: eerst als individu en dan als groep van vier.

Zorg ervoor dat acties klein en behapbaar zijn. Een nieuw patroon start je niet in 1 keer, maar juist door een eerste kleine verandering expliciet te maken. Bijvoorbeeld: volgende week vrijdag hebben we tijdens de sessie een timebox-keeper die ervoor zorgt dat we effectief vergaderen door alle punten te behandelen.

Zelf aan de slag gaan

Lijkt het je een leuke werkvorm en wil je hier direct mee aan de slag gaan? Gewoon doen! Je zult merken dat naarmate je deze werkvorm vaker herhaalt, dit niet meer een afzonderlijke werkvorm is, maar een ingeslepen mindset wordt binnen het team. Zo help je jouw team een volwassener niveau te bereiken waar teamleden bewustzijn en innovatie met elkaar combineren. Want innovatie is nu eenmaal heel leuk als je leert waarderen dat elk nieuw inzicht een cadeautje is. Of dit inzicht nu positief of negatief is, het biedt altijd ruimte voor een vervolg. Innovatie is namelijk nooit af en de beste manier om het te omarmen is te genieten van het proces. Wie immers resultaat wil zien zal nooit veranderen, degene die wil veranderen zal resultaat zien.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren