Creatieve types

Ken je dat gevoel? Je hebt een ingeving voor een nieuw project/ product en je kan het je van begin tot eind helemaal inbeelden. Je bent hier zo enthousiast over dat je naar een collega toe gaat en het idee aan hem/haar voorlegt. Tot jouw verbazing snapt deze collega niet zo goed wat je bedoelt en is niet zo enthousiast als jij. Een moodkiller hè? 

Simpel gezegd, creativiteit is niet voor iedereen hetzelfde. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op creativiteit. Daarnaast zijn er verschillende creatieve types. 

Wat is creativiteit?

Laten we bij het begin beginnen. Wat is creativiteit? Creativiteit is het vermogen om nieuw en waardevol werk te produceren. We kunnen twee alomvattende soorten van creativiteit onderscheiden: individuele creativiteit en organisationele creativiteit.

Vaak wordt gedacht dat creativiteit alleen in de vorm van kunst terug te vinden is. Het is goed om te bedenken dat artistiek zijn niet hetzelfde is als creatief zijn. Dat je niet zo goed kunt schilderen, tekenen of muziek kunt maken, betekent niet dat je niet tot nieuwe inzichten en op ideeën kunt komen. Een creatieve mindset kun je namelijk heel goed (verder) ontwikkelen.

Individuele creativiteit

Individuele creativiteit schuilt in iedereen en is een combinatie van intellectueel vermogen, kennis, persoonlijkheid, motivatie en omgeving.

 • Intellectueel vermogen komt goed tot zijn recht in het visualiseren van problemen en daarna creative problem solving toe te passen. Mensen met hoog intellectueel vermogen zijn goed in staat om verbanden te leggen en deze te combineren. Ze zijn beter in het lateraal denken, het analyseren of een idee waardevol is, en het overtuigen van anderen.
 • Kennis is nodig voor creativiteit. Door kennis van een onderwerp te hebben, kun je diep op het probleem in gaan en zo inschatten dat iets wel of niet werkt. Terwijl te veel kennis hebben ook kan betekenen dat je vast komt te zitten en niet met een luchtige blik naar het probleem kijkt. Een goede balans is nodig.
 • Persoonlijkheid heeft ook invloed op creativiteit. Mensen die meer open staan voor nieuwe dingen, hebben een hoger inbeeldingsvermogen en zijn meer bereid buiten hun comfortzone te stappen. De aanwezigheid van deze persoonlijke eigenschap draagt bij aan creativiteit.
 • Ook speelt motivatie een rol in het creatief vermogen. Intrinsieke motivatie heeft een positief effect op creativiteit. Dit betekent dat creativiteit meer gestimuleerd wordt als het onderwerp gaat over wat je leuk vindt en waar je oprecht in geïnteresseerd bent. Je krijgt meer energie om ergens aan te werken wat je leuk vindt en dit stimuleert het creatieve brein.
 • Als laatste, de omgeving waarin je je bevindt heeft ook invloed op je creativiteit. Een omgeving waarin je vrij bent om je ideeën te delen en uit te voeren, zorgt ervoor dat je gestimuleerd wordt om creatief aan de slag te gaan. 

Los van deze individuele aspecten zijn er nog 5 vaardigheden die bijdragen aan het creatief denken. 

Gebundelde creativiteit binnen de organisatie

Organisationele creativiteit is de gebundelde individuele creativiteit van degenen binnen de organisatie of die betrokken zijn bij een bepaald project. Daarnaast spelen ook de onderlinge relaties, hiërarchie en hoeveelheid aan ruimte om vrij te denken een rol in creativiteit. De creativiteit van een organisatie is niet alleen het samenbrengen van een groep creatieve individuen. Als er geen cohesie of motivatie is, kan dit juist het creatieve denkproces schaden. Elk individu heeft een eigen manier van nieuwe ideeën genereren. Het is goed om je bewust te zijn van je eigen denkwijze en die van je teamleden.

Om creativiteit aan te wakkeren binnen de organisatie zijn er verschillende werkvormen die een significant verschil kunnen maken bij het doorbreken van de huidige denkpatronen.

Verschillende types

 Zoals eerder gezegd schuilt creativiteit in iedereen, maar de manier waarop verschilt. De creative types test van Adobe Create kan meer inzicht bieden in jezelf, hoe jouw creativiteit tot stand komt, en welke creatieve kant je bij voorkeur drijft.

De test onderscheid 8 verschillende creatieve types:

 1. De artiest – schoonheid zien, schoonheid creëren
 2. De denker – diepe gedachten, grote vragen
 3. De avonturier – zoveel inspiratie, zo weinig tijd
 4. De maker – toegewijd aan je vak
 5. De producent – proces is macht
 6. De dromer – de kracht van de verbeelding ontketend
 7. De innovator – bewegen, schudden, verstoren, herhalen
 8. De visionair – het onmogelijke voorstellen

De test bepaalt aan de hand van 15 statements waar jouw creatieve voorkeur ligt. De test kijkt naar een aantal hoofdonderwerpen: ben jij introvert of extravert, ben je een doener of een dromer, en ben je meer intellectueel-dominant of emotioneel-dominant?

Na het beantwoorden van de 15 statements, verschijnt één van de acht creatieve types die het best bij jou past. Wees je ervan bewust dat dit slechts een test is. Er is geen goed of fout.

De types vullen elkaar heel goed aan. De denker is bijvoorbeeld erg goed in het overzien van de situatie, maar minder goed in het concretiseren en uitvoeren van zijn ideeën. De avonturier is hier een goede tegenhanger in en vult de denker aan om de ideeën tot leven te brengen en uit te voeren. Voor diversiteit zou het juist goed zijn om verschillende creatieve types binnen het team te hebben.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren