Waarom is innovatie belangrijk? (+ werkvorm om meteen te starten)

Organisaties die de afgelopen jaren de trends hebben gevolgd, weten dat wendbaar zijn om klantwaarde te leveren een essentieel fundament is van de bedrijfsvoering. Daarbij wordt innovatie steeds vaker als belangrijke pijler opgemerkt. Dingen anders doen dan voorheen, op zoek gaan naar nieuwe oplossingen, het wordt allemaal gestimuleerd en dat is terug te zien aan de ruimte die medewerkers krijgen door duidelijke kaders te geven waarbinnen zij vanuit autonomie mogen acteren. Maar waarom is het nou zo belangrijk, dat innoveren? 

Is innovatie een buzzwoord?

De term innovatie komt van het latijnse woord innovatio (werkwoord innovare) wat dus al aangeeft dat het een eeuwenoud woord is. Bekende innovators uit de geschiedenis, zoals Columbus die als beroemde ontdekkingsreiziger Amerika ontdekte, of Henri Ford met zijn bekende uitspraak: ‘als ik luisterde naar wat de mensen wilden, had ik wel een sneller paard gebouwd’ zijn voor een groot deel intrinsiek gedreven geweest. Hun ontdekkingen zijn dus vanuit eigen nieuwsgierigheid en weten-wat-je-niet-weet ontstaan. 

Wat zijn redenen om te innoveren?

De overkoepelende reden voor innovatie die echter vaak gezocht wordt, heeft alles te maken met het bestaansrecht van de organisatie. Om concurrenten voor te blijven en de (eind)gebruiker niet te verliezen, is het van belang continu relevant te blijven. De marktpositie is vaak een manier om te meten in welke mate hieraan wordt voldaan. Groei van de organisatie kan alleen als je meebeweegt met de grillige gebruiker en vervolgens deze gebruiker door en door te begrijpen. Dat gebeurt vaak niet, omdat niet helder is wat het echte probleem is.  

Zodoende worden er wel veel oplossingen bedacht, maar net niet degene die echt waarde toevoegen. Sterker nog, zo zie je steeds meer oplossingen ontstaan die juist meer maatschappelijke problemen veroorzaken. Denk aan online shoppen. We dachten dat we voor het gemak wilden gaan, maar ondertussen knaagt het ook aan ons maatschappelijke geweten, want wat hebben al die retouren en pakketjes voor effect op onze mooie natuur?

Gelukkig groeit de trend voor sociale innovatie ook om met technologische innovatie de maatschappelijke kwesties aan te pakken. Een voorbeeld van een technologische sociale innovatie is het maken van ramen die ook als zonnepanelen dienen. Ubiquitous Technology heeft ramen ontwikkeld waar zichtbaar licht doorheen gaat, maar infrarood licht absorbeert en omzet in elektriciteit. Het bedrijf zegt dat de zonneramen tot 30% van de stroombehoefte van een gebouw kunnen genereren.

Kortom, het helder hebben van de juiste behoeftes, die ook duurzaam zijn, stelt ons in staat om met echt waardetoevoegende ideeën te komen.  

De meer ‘harde’ redenen voor innovatie: 

 • Omzetgroei 
 • Marktpositie verbetering 
 • Winstmaximalisatie 
 • Efficiency 
 • Bedrijfsresultaat  

De ‘hard/zachte’ redenen: 

 • Klantwaarde leveren 
 • Productiviteitsverhoging 
 • Zelforganisatie bewerkstelligen 
 • Tevreden medewerkers 

De redenen die zachter zijn (vaak ook sociale innovatie): 

 • Intrinsieke motivatie  
 • Medewerkers in hun kracht zetten 
 • Authenticiteit, diversiteit, inclusiviteit 

Ook buiten deze redenen om zijn er natuurlijk genoeg andere redenen te bedenken. Het is interessant om deze vraag met je team voor specifiek jouw werkzaamheden scherp te stellen. Wat is de innovatie-noodzaak voor jouw specifieke bedrijf(sonderdeel) of team? Waarom is het belangrijk om te innoveren? Wat zijn de kenmerken van goede innovaties? Dergelijke vragen helpen een context te schetsen en de urgentie te bekrachtigen.

Hoe start je met innovatie?

Organisaties die willen beginnen met innovatie, hebben soms het idee dat het een grote verandering is. De waarheid is echter simpeler: het is er al. Pas als je leert kijken naar wat je nog niet ziet en luisteren naar wat niet gezegd wordt, dan zul je de kansen zien aandienen. Alles wat het bestaande patroon doet stoppen, maakt dat je al innovatief bezig bent.  

Hoe dan? Een simpele werkvorm, die de urgentie van jouw organisatie op een andere manier bewust maakt is de ‘laatste ronde’: 

Stap 1: wat is je purpose?

Interview elkaar met een onderzoekende houding naar alles wat nog niet bekend is als het gaat om jouw organisatie. Gebruik hierbij de centrale vraag: “Wanneer kunnen wij als organisatie ophouden te bestaan omdat we ons doel bereikt hebben?:

Stap 2: wat kun je nu doen?

Alle antwoorden en inzichten kunnen zomaar eens de pijplijn van de innovaties vullen. Zijn de onderdelen klein genoeg of zitten er nog kleinere onderdelen onder? 

Stel elkaar de vraag: “Met welk onderdeel kunnen we morgen starten?”

Rond de sessie af door 2-3 actiepunten zo concreet mogelijk te maken en deze daadwerkelijk uit te voeren. Reflecteer op de uitwerking en itereer door op de lijst met acties voor de komende periode. Veel plezier! 

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren