Wat is een goede innovatiestrategie?

Jaarlijks worden er tientallen miljoenen geïnvesteerd in innovatieprojecten. Toch is niet elke innovatie succesvol na lancering. Hoe komt dit? Veel organisaties denken dat innovatie enkel draait om grote doorbraken en baanbrekende producten. Maar wat als deze gedachte niet helemaal juist is? In dit blog ontdek je hoe je een effectieve innovatiestrategie kunt ontwikkelen die echt werkt.

Wat is een innovatiestrategie?

Stel je voor, je begint aan een wereldreis. Je maakt van tevoren geen uitgebreid plan, want je gaat immers op avontuur. Je staat hier in Nederland, aan het begin van je reis. Om het optimale uit je reizigersleven te halen, heb je nog geen dagschema gemaakt. De wereldreis is een experiment en je ziet wel wat er gebeurt. Je gaat naar een nieuwe plek, je weet de exacte bestemming nog niet en ook niet wat je elke dag gaat doen. Dat maakt het spannend, dat onbekende.

Toch heb je voordat je aan de reis begint meerdere overwegingen gemaakt om de reis tot een succes te brengen, bewust of onbewust. Ten eerste heb je een vliegticket geboekt en start je reis vanaf deze bestemming. Daarnaast heb je voor je kledingkast gestaan en besloten wat je wel en niet in je backpack meeneemt. Hoogstwaarschijnlijk heb je ook een budget vastgesteld, of in ieder geval een inschatting gemaakt. Hoewel je de reis zelf op zijn beloop wilt laten, heb je voor jezelf een eerste actieplan gemaakt.

Zo werkt het ook met innovatie. Innovatie is experimenteren, ontdekken en spelenderwijs tot iets nieuws komen. Je hebt een idee, maar de uitvoering daarvan is nog niet tot in detail uitgewerkt. Tijdens het innoveren wil je je ook niet laten leiden door allerlei regels en belemmeringen. Proberen, testen en finetunen, dát is hoe innovatie werkt.

Net zoals Thomas Edison zei “I haven’t failed, I have just found 10.000 ways that don’t work

Wat heb je nodig om te innoveren?

Wat je net als bij je wereldreis wél nodig hebt, zijn kaders waarbinnen je de vrijheid krijgt en hier zelf invulling aan kunt geven. Deze kaders geven richting aan je strategie. Een strategie is niets anders dan toegewijd zijn aan een aantal samenhangende eisen en gedragingen om tot een gezamenlijk doel te komen. Door met een innovatiestrategie aan de slag te gaan en dit transparant te verspreiden, zorg je ervoor dat er een algemeen doel ontstaat en elke afdeling bijdraagt aan het uitbrengen van de innovatie(s).

Denk hierbij aan je klantenservice, die constant hoort waar klanten tegenaan lopen. Zij kunnen waardevolle informatie geven om je doelgroep beter van dienst te zijn. Of marketing, die nieuwe businesskansen spot. Ook finance, die de financiële haalbaarheid en impact in kaart brengt, innoveert in meer of mindere mate. Zo kun je als gehele organisatie ervoor zorgen dat je de innovatiemogelijkheden optimaal benut.

De belangrijke elementen van een innovatiestrategie

Een goede en effectieve innovatiestrategie sluit aan bij de wensen en doelen van de organisatie. De innovaties die je uitbrengt, zijn jouw producten en scheppen een bepaalde uitstraling en reputatie.

Neem bijvoorbeeld het automerk Volvo. Wat is het eerste dat je te binnenschiet? Waarschijnlijk denk je aan veiligheid, gemak of zekerheid. Hun aanbod bestaat uit producten die deze aspecten uitstralen en alle handelingen die zij uitvoeren, zijn afgestemd op het verwezenlijken van hun strategische plannen. De bedrijfsstrategie werkt alleen als dit duidelijk voor iedereen is. Vanuit deze gedachte wordt gehandeld en zo nodig bijgestuurd.

Goed om te weten, er is geen vast stappenplan voor een succesvolle innovatiestrategie. Er is geen goed of fout, want wat voor de ene organisatie goed werkt, werkt juist niet voor de andere organisatie. Daarom is het goed om als organisatie een innovatiestrategie te ontwikkelen die in lijn is met de bedrijfsstrategie.

Hieronder staan een aantal belangrijke elementen om mee te nemen bij het opstellen van je innovatiestrategie:

 • Visie 
  Het begint allemaal met een duidelijke visie. Wat is het toekomstbeeld van de organisatie? Deze visie vormt de leidraad voor alle innovatie-inspanningen en helpt bij het bepalen van de richting waarin de organisatie zich wil ontwikkelen.

 • Bedrijfsstrategie
  De volgende stap is het definiëren van de bedrijfsstrategie. Welke high-level problemen wil de organisatie oplossen? Door deze problemen te identificeren, kan de organisatie zich richten op de meest urgente en impactvolle kwesties.

 • Value driven metrics
  Om te bepalen of de organisatie op de juiste weg is, moeten er waarde-gedreven meetpunten worden opgesteld. Hoe kunnen we meten of we succesvol bezig zijn? Je kunt OKR’s (Objective Key Results) opstellen om de doelstellingen van je organisatie te koppelen aan meetbare resultaten. Deze metrics helpen je bij het evalueren van de voortgang en het effect van de innovatie-inspanningen.

Wil je zelf je innovatiestrategie overzichtelijk vormgeven? Download dan hier je eigen Innovatiestrategie canvas

Innovatiestrategie
 • Mogelijke oplossingen
  Het is ook belangrijk om te onderzoeken welke mogelijke oplossingen er al zichtbaar zijn. Door vooruit te kijken en potentiële innovaties te identificeren, kan de organisatie voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen.

 • Objective
  Wat is het ambitieuze doel dat de organisatie wil bereiken? En hoe draagt onze innovatie daaraan bij? Dit doel moet uitdagend en inspirerend zijn, iets dat de organisatie motiveert om boven zichzelf uit te stijgen.
  Ook interessant: BHAG: wat is het en hoe stel je er zelf een op?

 • Key results
  Wat zijn onze sterke en unieke punten van onze innovatiestrategie? Hoe meten we of het doel hebben bereikt?

 • Sprintdoelen
  Daarnaast is het belangrijk om concrete sprintdoelen te hebben. Stel daarvoor sprintbare doelen op, die binnen een maand te realiseren zijn en zorgen voor korte termijnfocus en motivatie.

 • Klanten en gebruikers
  Wie zijn de klanten en gebruikers wiens problemen we oplossen? En wie gaat hiervoor betalen? Door deze vragen te beantwoorden, kan de organisatie haar doelgroep beter begrijpen en effectief bedienen.

 • Waarde en resultaten
  Wat is het effect van ons product en welke waarde creëren we? Het is essentieel om de impact van de innovaties te beoordelen en te weten welke waarde deze toevoegen aan de gebruikers en de organisatie.

 • Hypotheses
  Tot slot moeten de aannames die in de andere onderdelen zijn gedaan, expliciet worden gemaakt. Welke hypotheses hebben we en hoe kunnen we deze testen? Dit helpt bij de brainstorm van ideeën en het aanpassen van de strategie op basis van verkregen inzichten.

Door deze elementen samen te brengen in een goed doordachte innovatiestrategie, kan een organisatie haar kansen op succes aanzienlijk vergroten.

De rol van een innovatie facilitator in je innovatiestrategie

Bij het uitvoeren en grip houden op de innovatiestrategie is het van belang dat er een innovatiemanagement is. Zij houden in de gaten of de opvolging van de kaders goed verloopt. Innovatiemanagement reflecteert ongeveer elke 1-3 maanden op de innovatiestrategie, checkt de kaders en beoordeelt of deze nog overeenstemmen met wat eerder is besloten.

De Innovatie Facilitator is onderdeel van innovatiemanagement. Daarbij is het aan de Innovatie Facilitator om de samenwerking in goede banen te leiden, de teamdynamiek te activeren, gelijkwaardigheid te borgen en creativiteit en lef aan te wakkeren.

Hoe de daadwerkelijke invulling van deze rol is, hangt af van het innovatieproces en de fase waarin het zich bevindt. De Innovatie Facilitator faciliteert het innovatieproces en dat is niet alleen in het moment zelf; een groot deel van de verantwoordelijkheden ligt in de voorbereiding (begrijpen wat er speelt) en de opvolging (verandering borgen). Door samen een heldere innovatiestrategie op te stellen en te hanteren, wordt naar het best haalbare resultaat toegewerkt.

In het kort

Een goede innovatiestrategie is cruciaal voor het succes en de groei van elke organisatie. Door een duidelijke visie en bedrijfsstrategie te hebben, OKR’s vast te stellen, mogelijke oplossingen te identificeren, en ambitieuze doelen te stellen, kan een organisatie effectief inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Het definiëren van concrete sprintdoelen, begrijpen van klanten en gebruikers, continu evalueren van waarde en resultaten zijn essentiële stappen. Het expliciet maken en testen van hypotheses helpt bij het valideren van ideeën en het bijsturen van de strategie. Bovendien speelt een Innovatie Facilitator een cruciale rol in het begeleiden van dit proces. Met een goed doordachte innovatiestrategie vergroot een organisatie haar kansen op succes aanzienlijk

 

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren