Business Model canvas: key partners, hoe kies je ze?

Met wie leg jij contacten? Netwerken hoort fundamenteel bij het laten groeien of opzetten van een bedrijf. Je wilt immers wel samenwerken met een partij die extra waarde levert aan jouw product of innovatie. Lang niet iedereen is daarvoor op elk moment even belangrijk. In dit blog lees je wat de bouwsteen Business Model canvas key partners inhoudt, welke soorten partnerschappen er zijn en hoe je ze selecteert.

Wat is Business Model canvas key partners?

De bouwsteen Business Model canvas key partners beschrijft hoe jouw organisatie met andere organisaties is verbonden, zoals leveranciers, producenten en adviseurs. De manier waarop invulling wordt gegeven aan deze relaties is afhankelijk van hun aard. Doorgaans is een partnerschap gebaseerd op hoe producten of delen daarvan elkaar complementeren, zodat beide partijen profiteren. Door met andere organisaties samen te werken en je resources te bundelen, kunnen synergievoordelen ontstaan die voor alle betrokken partijen gelden.

Bij het identificeren van je Business Model canvas key partners staan er een aantal vragen centraal:

 • Wie zijn onze key partners?
 • Wie zijn onze key leveranciers?
 • Welke key resources krijgen we van partners?
 • Welke key activities voeren partners uit buiten onze eigen waardeketen?

Verschillende soorten Business Model canvas key partners

Organisaties gaan partnerschappen aan om hun product te verbeteren, te beschermen tegen risico’s of profiteren van de middelen van anderen. Er zijn verschillende soorten partnerschappen die je kunt aangaan om het succes van je innovatie te vergroten.

Wij lichten de volgende soorten partnerschappen toe:

 • Strategische partnerschappen: met niet-concurrenten
 • Coöptatie: met concurrenten
 • Joint ventures: krachten bundelen en samen een nieuwe organisatie oprichten
 • Koper-leverancierrelaties: om een betrouwbare band te creëren.

Strategisch partnerschap

Hier zetten twee organisaties samen een innovatieproces op om uiteindelijk samen een innovatie op de markt te brengen. Beide organisaties profiteren van het gebruik van elkaars middelen, maar behouden wel hun eigen entiteit. Te allen tijde blijven ze twee losse organisaties. Dit soort partnerschap is een strategische keuze en komt vooral voor bij markten met veel concurrentie. Een voorbeeld van hoe Nespresso hun strategisch partnerschap aanpakt, is door samen met koffiemachineproducenten machines te ontwikkelen die voor het gebruik van Nespresso cups zijn ontworpen. Daarnaast zijn ze samen met verschillende retailwinkels zoals MediaMarkt en Bijenkorf samenwerkingen aangegaan om ook daar hun producten te verkopen.

Coöptatie

Het aangaan van een samenwerking met concurrenten. Misschien wel het laatste waaraan je denkt bij ontwikkelen van je nieuwe innovatie. Toch is dit in sommige gevallen een passende keuze en leidt tot voordelen die beide partijen niet alleen hadden gekund. Door met je concurrent samen te werken, kun je wellicht een monopolie positie in de markt bemachtigen. Denk bijvoorbeeld aan het supermarktverbond Superunie, waar verschillende supermarkten zijn aangesloten voor onder andere voordelen bij het inkoopproces.

Joint ventures

Een joint venture ontstaat wanneer twee verschillende organisaties samen een innovatieproject aangaan en voor deze innovatie een nieuwe entiteit oprichten. De initiatiefnemers behouden hun eigen onafhankelijke organisaties en ontvangen allebei een deel van de bezittingen in de joint venture. Een kleine waarschuwing is dat beide partijen wel overeen moeten komen en dezelfde belangen hebben. Daarbij zijn duidelijke afspraken nodig, want als hierover misopvattingen ontstaan, leidt dit tot frictie. Een voorbeeld van een succesvolle joint venture is Renault-Nissan-Mitsubishi. Het bracht drie grote autofabrikanten samen om technologieën, platforms en productiecapaciteiten te bundelen. Door gebruik te maken van hun gecombineerde middelen is de joint venture uitgegroeid tot ’s werelds grootste autoconcern, met een sterke wereldwijde aanwezigheid.

Koper-leverancierrelaties

Een belangrijk aspect van je innovatie is toch vaak wel de middelen die je ontvangt en nodig hebt voor het ontwerpen en/of produceren van je innovatie. Een vereiste voor een hoge innovatie slagingsfactor is dan ook om een goede relatie te onderhouden met je leveranciers. Zoals Nespresso met lokale koffieboeren samenwerkt om op een eerlijke verantwoordelijke manier hun koffiebonen te verkrijgen. 

Hoe identificeer je relevante key partners?

Voordat je een partnerschap met een andere organisatie aangaat, is het verstandig om duidelijk te hebben welke positie je innovatie in neemt binnen het grotere ecosysteem. Wees je hiervan dus goed bewust! Je wilt niet het risico lopen dat je verkeerde partnerschappen aangaat. Baseer partnerschappen op je eigen waardepropositie (de reden voor klanten om jouw innovatie te willen gebruiken) waarbij je jouw toegevoegde waarde behoudt en het partnerschap de uitbreiding vormt. Met behulp van het Waardepropositie canvas kun je een goede waardepropositie opstellen én maak je overzichtelijk welke waarde jij levert en voor wie. Als je hier optimaal van wilt profiteren, is het zaak om ook goed de waardepropositie van je potentiële partnerschap te kennen. Je wilt natuurlijk niet een partnerschap aangaan met een partij die negatieve impact heeft op jouw innovatie. Gedegen onderzoek helpt bij het in kaart brengen van een potentieel partnerschap. Door waardeproposities op elkaar af te stemmen en de businessmodellen van elkaar door en door te begrijpen, worden rationele beslissingen gemaakt waar de beide partijen optimaal van profiteren.

Tips voor het aangaan van een partnerschap

 1. Blijf trouw aan het doel van je eigen innovatie. Natuurlijk wil je dat je innovatie een succes wordt, heel begrijpelijk. Doe dat echter wel vanuit je eigen waardepropositie. Alleen partnerschappen die dezelfde boodschap uitdragen, versterken de innovatiekracht.
 2. Overweeg innovatieclusters. Is het je wel eens opgevallen dat bedrijven partnerschappen aangaan met bedrijven in hun eigen omgeving? Neem bijvoorbeeld Silicon Valley in de Verenigde Staten. Eén van de redenen van hun succes is dat deze innovatieve organisaties dichtbij elkaar liggen en optimaal konden profiteren van elkaars middelen.
 3. Zorg voor duidelijke complementaire behoeftes. Je wilt je innovatie verbeteren. Als je even sterk bent zonder ze, dan is het geen handige zet.

In het kort

In dit blog zijn we ingegaan op de Business Model canvas key partners. Met het aangaan van relevante partnerschappen, kun je jouw innovatie een boost geven en de succesfactor vergroten. Er zijn verschillende redenen waarom je kan profiteren van partners. Onder andere om gebruik te maken van middelen die je zelf niet of schaars hebt, economische schaalvoordelen, risico verlaging of het ontwikkelen van een goede relatie met leveranciers.

Een partnerschap werkt het best wanneer beide partijen het meest optimaal baat hebben bij een toevoeging op hun waardepropositie. Wat we je ten laatste willen meegeven: ga bedachtzaam om met het aangaan van een partnerschap.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren