Business Model canvas: key resources (+ effectieve werkvorm)

Wat heb ik nodig voor om mijn innovatie te realiseren? Welke middelen zijn essentieel? Heb ik de mogelijkheid om ze tot mijn beschikking te krijgen? Hoe financier ik mijn innovatie? Heb ik wel de juiste mensen? Hoe kan ik mijn innovatie tegen concurrenten beschermen? De antwoorden op deze vragen vallen allemaal onder de bouwsteen Business Model canvas key resources. In dit blog lees je onder andere wat key resources zijn en een handige werkvorm om tot de kernmiddelen te komen.

Wat is de Business Model canvas key resources?

Onder Business Model canvas key resources wordt verstaan: de kernmiddelen die nodig zijn om je innovatie te produceren, op de markt te brengen en af te leveren bij je klanten. Het is een cruciale bouwsteen om mee te nemen in je innovatiestrategie. Zonder de beschikking over de benodigde middelen, wordt het immers vrij lastig om je innovatie tot stand te brengen.

Hoe kom ik dan tot de Business Model canvas key resources?

De ene organisatie is de andere niet en daarom heeft elke organisatie ook zijn eigen key resources. Bij het bepalen van je key resources is het goed om een aantal vragen aan jezelf te stellen, zodat je een beeld krijgt van hoe je jouw innovatie ontwikkelt. De kern is om jezelf af te vragen ‘wat hebben we nodig? en ‘hoe regel ik dat?’. Bijvoorbeeld, je bent een softwareontwikkelaar. Je hebt dan in ieder geval een platform nodig waarmee je gebruikers toegang verleent tot je platform. Of je bent een producent en leverancier van herbruikbare warmhoudbekers, in dat geval heb je voldoende machines nodig om productie tot stand te brengen.  

Het bepalen van key resources

Voor een nieuwe innovatie is het goed om te gaan brainstormen. Laat veel ideeën passeren en wakker je creativiteit aan. Voor je het weet, heb je veel ideeën opgedaan die wellicht de gouden sleutel tot succes zijn. Als je een lijst met ideeën hebt opgesteld, is het goed om hierop te itereren en deze te prioriteren zodat je echt tot de key resources komt. Later beschrijven we de Business Model key resources aan de hand van een voorbeeld dat je wellicht helpt bij het in kaart brengen van je key resources. 

Leuke en handige Liberating Structures werkvorm: Minimale Specificaties

Voorkom een wirwar van niet-essentiële activiteiten. De werkvorm Minimale Specificaties biedt ruimte voor creatie en doelgerichtheid. Het legt de focus op de minimale eisen waaraan een innovatie moet voldoen. Bij het uitvoeren van deze werkvorm creëer je een lijst van activiteiten die je juist wel moet doen en zeker niet moet doen. In de meeste gevallen zijn 2-5 specificaties voldoende om de prestaties te verbeteren. Maak daarnaast de minimale specificaties officieel en houd je eraan alsof het een gouden regel is.

Stappenplan:

 1. Maak individueel een lijst met must-do en must-not-do activiteiten. – 2-3 minuten.
 2. Bespreek de lijsten binnen de groep en voeg ze samen tot één grote lijst. – 5 minuten.
 3. Werk de geconsolideerde lijst af tot een kleine lijst waarop alleen de essentiële specificaties staan. Kan het doel desondanks het niet toepassen van de specificatie worden behaald? Dan gaat het van de lijst. Herhaal deze stap indien nodig totdat de lijst klein genoeg is. – 15 minuten per consolidatie.

De 4 categorieën voor het Business Model canvas key resources

Je kunt de key resources op verschillende manieren indelen. Het is goed om ze allemaal te gebruiken bij het bepalen van je Business Model canvas key resources. Door ze één voor één af te gaan, voorkom je ook dat je iets over het hoofd ziet. De categorieën zijn: fysiek, intellectueel, mens en financieel. Daarnaast beschrijven we ter illustratie enkele relevante voorbeelden voor elke categorie. Dit is geen alomvattende lijst, want er zijn natuurlijk meer middelen die in het algehele proces een rol spelen.

Fysieke middelen

Onder fysieke middelen verstaan we de materiële activa. Kortom, alles wat je daadwerkelijk kunt zien en vasthouden. Over het algemeen zijn dit vaak kapitaalintensieve middelen zoals machines, productiefaciliteiten en gebouwen. Waar heeft een groot producent van herbruikbare warmhoudbekers veel baat bij? Hij heeft een distributiehal nodig waar hij zijn voorraad goederen kan opslaan en een productiehal om de eindproducten te produceren. Onder fysieke middelen verstaan we ook de point of sales-locaties zoals winkels voor de verkoop van de producten.

Voorbeelden van fysieke middelen:

 • Machines
 • Fabrieken
 • Distributiecentra
 • Winkels
 • Voertuigen
 • Gebouwen

Intellectuele eigendommen

Onder intellectuele eigendommen verstaan we middelen die jouw innovatie uniek maken. Bijvoorbeeld je hebt veel tijd en moeite gestoken om een software te ontwikkelen. Uiteraard wil je niet dat een willekeurig iemand hiermee aan de slag kan gaan. Je wilt de software beschermen met een patent en de auteursrechten. Door dit vast te leggen, ben je in staat om aan te tonen dat jij de eigenaar bent. Iemand anders mag het dan niet zonder jouw toestemming gebruiken.

Voorbeelden van intellectuele eigendommen:

 • Trademarks
 • Patenten en auteursrechten
 • Klantenbestand
 • Systemen en processen

Human resources (mensen)  

Onder human resources verstaan we de werknemers die nodig zijn om innovatie te realiseren. Hoewel de inzet van werknemers verschilt per innovatie en per fase in het innovatieproces, zijn ze onmisbaar. Human resources gaat over de talenten en kennis die jij in huis hebt om je innovatie tot een succes te brengen. Als Innovatie Facilitator is het zaak dat je mensen motiveert om hun creativiteit te stimuleren, zodat ze daadwerkelijke innovatie creëren.

Voorbeelden van human resources:

Financiële middelen

Onder financiële middelen verstaan we de vereisten die nodig zijn om de innovatie te financieren en te budgetteren. We kunnen een innovatie zo gek bedenken als we willen, toch moet het financieel haalbaar zijn om te realiseren. Het is goed om na te denken over hoe je aan geld komt om je innovatieproject te bekostigen. Hierbij kun je denken aan het inbrengen van eigen vermogen, aanvragen van bankkredieten, financiële injecties. Heb je geen toegang tot financiële instanties? Dan is crowdfunding wellicht een optie, waarbij je geld ophaalt bij ‘het publiek’. Dit zijn investeerders die potentie zien in jouw innovatie en graag willen meevaren op het succes. Let op: dit gaat niet zonder risico, wees je hiervan bewust en doe gedegen onderzoek. Geld lenen kost geld.

Voorbeelden van financiële middelen:

 • Eigen inbreng
 • Bankkrediet
 • Aandelen
 • Crowdfunding

Illustratie van de Business Model canvas key resources

Aan de hand van de koffielijn ‘Master Origins’ van Nespresso beschrijven wij de 4 categorieën om zo een indicatie te geven van hoe je key resources identificeert en toepast.

Fysieke Middelen:

 • Duurzame aluminimum capsules, die eco-vriendelijke en recyclebare materialen produceren voor “Master Origins” capsules.
 • Het inrichten van de productie op een manier dat het geautomatiseerd verloopt.
 • Innovatieve productiemachines om kwaliteit te waarborgen.

Human resources:

 • Het Koffie Innovatieteam, dat nieuwe smaken creëert en samenbrengt voor een nieuwe koffielijn.
 • Scenarioplanners, die gebruik maken van data om inzicht te krijgen in de trends die op de markt spelen en de ontwikkeling van innovatieve koffiesmaken, zodat hierop afgestemd kan worden.
 • Creatieve denkers, personen met een talent voor innovatie en die out of the box denken laten zien.

Intellectuele eigendommen:

 • Patenten op de wijze van koffie brouwen.
 • Softwaretools die gebruikt worden om de consumentenvoorkeuren te meten en te analyseren
 • Partnerships om de nieuwe innovatieve koffielijn op te zetten.

Financiële middelen:

 • Financieren van R&D met eigen investeringen in geavanceerde technologieën en processen voor het creëren van innovatieve koffiemengsels en smaken voor “Master Origins.”
 • Duurzaamheidsinitiatieven: Afbeelden van financiële steun voor duurzame landbouwpraktijken en milieubeschermingsinspanningen, in lijn met de toewijding van Nespresso’s AAA Sustainable Quality™ Program.

In het kort

Bij het ontwikkelen van een innovatie is het goed om bij jezelf na te gaan welke middelen je nodig hebt om je waardepropositie te realiseren. Het is goed om na te denken over ‘wat hebben we nodig’ en ‘hoe regelen we dat’. Door dit visueel in kaart te brengen, krijg je inzicht in de middelen die allemaal georganiseerd moeten worden, of juist niet nodig zijn. Hierop kun je vervolgens meermaals itereren om gedurende de tijd relevant te blijven.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren