Wat is het Waardepropositie canvas en hoe zet ik het in voor innovatie?

Gedurende een dag krijgen we zoveel prikkels binnen. Te veel zelfs als je het mij vraagt. Al deze ingevingen worden door ons brein gefilterd, waardoor sommige blijven hangen en sommige niet. Op deze manier doe je onbewust veel creatieve ideeën op. Door af en toe bepaalde ideeën uit te werken, kun je bijhouden wat je gedachten doen. Ideeën komen pas echt tot leven als je er een visualisatie van maakt. Een voorbeeld van hoe je jouw gedachtes kunt visualiseren, is het maken van een mindmap. Soms komen daar waardevolle ideeën uit. Hoe weten we echter wat iets waardevol maakt? Sterker nog, hoe kun je zorgen dat je product of dienst waarde heeft voor de klant? Het Waardepropositie canvas biedt ondersteuning in het overzichtelijk maken wat de waarde van jouw innovatie is.

Wat zijn de voordelen van het Waardepropositie canvas?

Voordat we uitgebreid uitleggen wat het Waardepropositie canvas is en hoe het in z’n werk gaat, zijn hier een aantal voordelen van het Waardepropositie canvas. Zo weet je gelijk waarom het een geschikte en uiterst belangrijke tool is. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

 1. Klantgerichtheid: Het Waardepropositie canvas helpt bij het centraal stellen van de klant. Door de klantsegmenten, behoeften en pijnpunten te identificeren, kunnen bedrijven zich beter richten op het creëren van waarde die daadwerkelijk relevant is voor hun doelgroep.
 2. Inzicht in concurrentievoordeel: Het canvas stimuleert bedrijven om na te denken over hoe ze zich onderscheiden van hun concurrenten en welke voordelen ze bieden ten opzichte van alternatieve oplossingen in de markt. Dit helpt bij het identificeren en benutten van concurrentievoordelen.
 3. Identificatie van kansen: Door het analyseren van klantbehoeften en pijnpunten, kunnen bedrijven nieuwe kansen en nichemarkten ontdekken. Het canvas helpt bij het vinden van gebieden waar de markt nog niet goed bediend wordt en waar nieuwe waarde kan worden gecreëerd.
 4. Optimalisatie van waarde creatie: Het canvas helpt bij het identificeren van de belangrijkste elementen van de waardepropositie en hoe deze kunnen worden geoptimaliseerd om de klanttevredenheid te vergroten. Het maakt het mogelijk om te focussen op de meest impactvolle aspecten en verbeteringen aan te brengen.
 5. Communicatie en marketing: Het canvas biedt een overzichtelijke manier om de waarde propositie te communiceren naar verschillende belanghebbenden, waaronder interne teams, investeerders en potentiële klanten. Het helpt bij het formuleren van een duidelijke en overtuigende boodschap.
 6. Verkennen van nieuwe markten en producten: Het Waardepropositie canvas kan ook worden gebruikt om nieuwe markten te verkennen en de haalbaarheid van nieuwe productideeën te beoordelen. Door het invullen van het canvas voor potentiële marktsegmenten en productconcepten, kunnen bedrijven snel inzicht krijgen in de potentie van deze nieuwe initiatieven.

Wat is het Waardepropositie canvas?

Het Waardepropositie canvas is een tool waarmee je overzichtelijk en transparant weergeeft hoe je met jouw innovatie waarde creëert voor je klant(en). Je hebt een solide startpunt door dit in een aantal woorden op te schrijven. Door aandachtig aan de slag te gaan met het Waardepropositie canvas leg je in feite de basis voor het Business Model canvas. Dit canvas bestaat uit 9 verschillende bouwstenen waarmee je de basis legt voor een nieuwe organisatie of nieuw innovatief product. Bij het invullen van het Waardepropositie canvas leg je de focus op 2 van deze punten namelijk: de waardepropositie en het klantensegment. Door stapsgewijs en iteratief aan de slag te gaan, maak je vroegtijdig eventuele pijnpunten inzichtelijk.  

Voordat we verder in gaan op hoe je het canvas invult, bespreken we eerst maar eens wat een waarde propositie nu precies is.

Wat is een waardepropositie?

Een waardepropositie is als het ware de uitwerking van je product of dienst waar je in uitlegt welke waarde jouw product of dienst heeft voor de klant. Dit houd je bij in een waardemap. Door voor jezelf (en team) helder te hebben welke waarde je levert, maak je het ook makkelijker om de klant te overtuigen waarom jouw product voor hem of haar geschikt is. De vraag die je aan jezelf stelt tijdens het maken van een waardepropositie is: “Waarom zou je als klant mijn product kopen?”. Het is goed om de situatie vanuit het perspectief van de klant te bekijken. Uiteindelijk is het belangrijk dat er waarde voor de gebruiker wordt gecreëerd.

Bij het maken van een waardepropostie gaat het niet zo zeer over de specificaties van het product, maar meer over wat de aanvulling op het leven van de consument is, nadat het product is aangeschaft. De consument zal immers altijd de vraag stellen: ‘what’s in it for me?’ Zoals je misschien al wel merkt, focus je je erg op het achterhalen wat de (latente) behoeftes van de klant zijn. Als je deze weet kun je op basis daarvan je product bouwen.

Wat is een klantsegment?

Het andere onderdeel van een waardepropositie canvas is het visualiseren van het klantsegment. Door als organisatie bewust over het klantsegment na te denken, houd je jezelf scherp door bezig te zijn met: voor wie je waarde creëert en welke klanten het belangrijkst voor jou zijn. Hier stel je vragen als: wie trek ik aan met mijn product? Welke oplossing bied ik ze? In je achterhoofd houd je de klanttaken, pijnpunten en klantvoordelen.

Hoe het Waardepropositie canvas samenhangt met innovatie

Al met al krijg je door het invullen van een waardepropositie canvas een beter overzicht in hoe jouw innovatie een toegevoegde waarde biedt. Daarbij is het goed om in je achterhoofd te houden met welk soort innovatie je aan de slag gaat. Wordt je innovatie meer radicaal of disruptief? Of richt je je meer op de incrementele of sustaining innovaties? Of is het een sociale innovatie?

Door na te denken over het soort innovatie kun je ook al een inschatting maken welke klant wordt bereikt. Zoals de innovatie-adoptiecurve die Rogers in zijn Diffusion of innovations theorie beschrijft, reageren klanten anders op producten en zeker als het gaat om producten op het innovatieve vlak. Hierin worden klanten in vijf verschillende stages opgedeeld, met elk hun eigen reactie op innovatieve producten of diensten.

Hoe vul je het Waardepropositie canvas in?

Al die gedachtes die je de hele dag op doet, moeten natuurlijk een plek krijgen. Door ze op te schrijven, kun je makkelijk terugkijken naar de creatieve ideeën. Een goede manier om het Waardepropositie canvas in te vullen, is door te gaan brainstormen. Zo kom je stapsgewijs tot een aantal punten waarmee je verder aan de slag kunt gaan en je het canvas volledig invult. Voor het canvas geldt een tijdslimiet, voorkom overdenken of hard na denken en ga aan de slag met wat je nu weet. Bij een volgende iteratie komen vanzelf nieuwe inzichten naar boven.

Het Waardepropositie canvas onderscheid je in twee delen: een waardemap en het klantsegment.

Een klantsegment bestaat uit:

 • Klanttaken: behoeften van de klant, het probleem dat de klant probeert op te lossen en welke taken de klant uitvoert om dat probleem op te lossen.
 • Pijnpunten: negatieve emoties, onplezierige neveneffecten, onnodige situaties en kosten waar de klant mee te maken krijgt voor, tijdens en nadat de klant de taak heeft volbracht.
 • Klantvoordelen: voordelen waar de klant naar op zoek is (persoonlijk, economisch of functioneel).

Een waardemap bestaat uit:

 • Product of dienst: omschrijf hoe de producten en/of diensten eruitzien en wat daarvoor nodig is.
 • Voordeelverschaffers: welke behoeftes worden vervuld door jouw producten of diensten. Dit kunnen ook latente behoeftes zijn (behoeftes waarvan de klant zich niet bewust is dat ze er zijn)
 • Pijnverzachters: hier beschrijf je hoe jouw producten en/of diensten negatieve punten wegnemen. Hierbij kun je denken aan risico’s wegnemen, ongewenste ervaringen vermijden of oplossingen voor tijdbesparing.

Wanneer gebruik je een waardepropositie canvas?

Het Waardepropositie canvas is een tool voor organisaties die met innovatie willen starten of op weg zijn naar het zijn van een innovatieve organisatie.

Het canvas is onderdeel van het Business Model canvas en richt zich op twee belangrijke bouwstenen. Zodat helder is welke waarde jouw product of dienst heeft en voor wie dit waardevol is. 

Daarnaast is het een goede zet om met innovatie aan de slag te gaan. Zo is het Waardepropositie canvas geschikt om richting te geven aan het innovatieproces.

Ons advies is daarom: ga experimenteren en blijf op het canvas itereren. Onthoud vooral dat experimenteren voorop staat bij innovatie en het is ook geen enkel probleem als het Waardepropositie canvas niet in een keer juist is. Door hier cyclisch mee te werken en vanaf het begin periodiek op te reflecteren, leer je wat belangrijk en van waarde is. Zo kunnen mogelijke niet relevante onderdelen worden voorkomen bij het definitief opleveren van de innovatie en wordt de innovatie alleen maar beter.

Heb je al zin gekregen om hiermee aan de slag te gaan? Download hier gratis je canvas of volg onze Innovatie Training waar we ook hiermee aan de slag gaan!

Goede tip!

Wil je nieuwe ideeën opdoen voor het businessmodel van jouw bedrijf? Overweeg dan om het boek Business Model Hacking te lezen. Het boek geeft je toegang tot een krachtige en praktische aanpak om nieuwe businessmodellen te ontwerpen of bestaande te verbeteren. Ook staat het vol inspirerende voorbeelden van bedrijven die hun succes te danken hebben aan de keuzes die ze in hun businessmodel hebben gemaakt.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren