Hoe ga je van creativiteit naar innovatie?

Creativiteit en innovatie zijn onmisbare termen geworden in hedendaagse organisaties die echte klantwaarde willen leveren. Ze houden de organisatie dynamisch. Innovatie is voor organisaties belangrijk om de markt voor te blijven. Creativiteit en innovatie worden vaak in één ademteug genoemd. Ze zijn anders, maar kunnen elkaar ook versterken.

Wat is het verschil tussen creativiteit en innovatie?

Creativiteit en innovatie zijn nauw met elkaar verbonden. Tijdens meetings en brainstormsessies worden ze ook vaak door elkaar gehaald. Er is echter een duidelijk verschil. Creativiteit wordt gedefinieerd als het in staat zijn om nieuwe ideeën te bedenken, maar zolang dit idee niet in beweging wordt gezet, kan het geen innovatie worden genoemd.

Innovatie is het proces van nieuwe ideeën praktiseren en op de markt brengen. Creativiteit speelt zeker een grote rol, maar hoeft niet per definitie tot een nieuw product of dienst te leiden. Om het verschil te concretiseren: het verschil tussen creativiteit en innovatie is dat een idee echt moet worden geïmplementeerd om het een innovatie te noemen.

Hoe ga je van creativiteit naar innovatie?

Het klinkt allemaal makkelijk om uit te leggen. In de praktijk blijkt dit toch altijd lastiger dan het is. Daadwerkelijk aan de slag gaan met het verwezenlijken van ideeën is toch altijd lastiger. Want hoe weet je of je idee haalbaar is en winstgevend zal zijn? Gelukkig zijn er verschillende handvatten om je aan te houden en je innovatie te laten slagen. De drie belangrijkste benodigdheden om een innovatie succesvol te laten zijn:

  1. Een helder inzicht in de drijfveren van de innovatie.
  2. Een goed ontwikkelde innovatiestrategie.
  3. Een doordacht proces om de innovatie te implementeren.

Hoe aan de slag te gaan met innovatie?

De eerste stap naar innovatief worden, is om veel ideeën op te doen, waarvan je uiteindelijk maar enkele overhoudt. Om creatief aan de slag te gaan zijn drie componenten belangrijk:

  • motivatie 
  • creatieve vaardigheden 
  • enige kennis

Laat je creativiteit de vrije loop! Daarvoor zijn verschillende technieken die je toe kunt passen; denk bijvoorbeeld aan brainstormen, SCAMPER of mindmapping

Als je verschillende ideeën hebt opgedaan, is het goed om te kijken hoe deze in de praktijk gebracht kunnen worden. Het creatief zijn is essentieel in het innovatieproces. Er kunnen wel veel ideeën genoemd worden, toch moet er ook een nieuw winstgevend product uitkomen dat jouw organisatie verbetert ten opzichte van dat van een ander. Dit is vaak het lastigste onderdeel tijdens een brainstormsessie; het evalueren en selecteren van ideeën. Om te bepalen met welke ideeën je verder gaat, kun je scores toepassen. Zie dit als een handig hulpmiddel om beter keuzes te maken in het proces.

Het innovatieproces kan namelijk gezien worden als een funnel. Deze funnel begint heel wijd waarin veel ideeën worden geopperd. Veel verschillende ideeën kunnen veel inzichten bieden. Naar mate je verder in de funnel gaat, hoe verder je de ideeën uitwerkt en erachter komt dat veel ideeën eigenlijk niet toepasbaar zijn. Deze vallen dan af. Uiteindelijk houd je het meest potentieel winstgevende en geavanceerde idee over. 

Een andere manier om van creativiteit naar innovatie te gaan is met Design Thinking. Deze methode wordt toegepast om op een gestructureerde wijze vanuit de menselijke behoeften problemen op te lossen waarin implementatie een rol speelt. Daarnaast zijn de drie componenten voor creativiteit goed terug te vinden. Bij Design Thinking staat continu divergeren en convergeren centraal. Aannames en bestaande ideeën worden continu opengebroken en in de praktijk getoetst, waardoor je er snel achter komt wat écht werkt.

2 tips om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van innovatie capaciteiten

  1. Zorg dat er iemand/een team verantwoordelijk is voor het begeleiden van het innovatieproces. Het kan tijdrovend zijn als er veel ideeën worden opgedaan, maar er vervolgens niks mee gebeurt. Denk eraan dat creativiteit pas echt waarde gaat genereren als het in beweging wordt gezet.
  2. Zorg dat je innovatieteams de juiste skills, capaciteiten en faciliteiten hebben om ook creatief denken te stimuleren. In ons blog out of the box denken staan een aantal handige tips om jouw creatieve brein aan het werk te zetten.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren