Business Model canvas: cost structure efficiënt bepalen

Kosten zijn een onvermijdelijk aspect van elk bedrijf. Het begrijpen van de kostenstructuur is van essentieel belang om een duurzaam en winstgevend businessmodel te creëren. In dit blog lees je wat Business Model canvas cost structure is, hoe je belangrijke kosten identificeert en welke strategieën je kan toepassen om kostenbeheer te optimaliseren.

Wat is Business Model canvas cost structure?

De bouwsteen Business Model canvas cost structure bevat informatie over de kosten van jouw innovatie of product. Het kost nu eenmaal geld om de lichten aan te houden, productie draaiende te houden, en je hardwerkende werknemers en jezelf van salaris te voorzien. Het verkrijgen van inzicht in welke kosten onderdeel van je innovatie zijn, is essentieel voor een succesvolle innovatie.

Het moment om hiermee aan de slag te gaan kan verschillen. Een mogelijk startpunt kan zijn nadat je meer informatie hebt ingewonnen over welke partnerschappen je aangaat, wat je kernactiviteiten zijn en wat je resources zijn.

De belangrijkste kosten voor mijn businessmodel

De gedachte achter een businessmodel is heel simpel; hoe zorg je dat er minder uitgaat dan dat er binnen komt? Het nadenken over welke kosten van toepassing zijn bij jouw innovatie en hoe dit zich tot jouw businessmodel verhoudt, is cruciaal. Een manier waarop je simpel categoriseert is door een onderscheid te maken tussen waardegestuurde businessmodellen en kostengestuurde businessmodellen. Uiteraard is het aan te raden om de kosten zo laag mogelijk te houden, maar voor de één zijn lage kosten belangrijker dan voor de ander. Bovendien moet ook niet de gedachte gewekt worden dat kosten verkeerd zijn. Tegenover een waardevol idee mag een investering staan.

 • Waardegestuurde businessmodellen gaan in op het leveren van hoge kwaliteit en leveren van waardecreatie. De beleving en service zijn belangrijk. Kostendrukkende implementaties hebben lagere prioriteit.
 • Kostengestuurde businessmodellen richten zich op het creëren en zo laag mogelijk houden van de kosten. Aandacht is gericht op het automatiseren, outsourcen en concurreren met lage prijzen.

Soorten kosten voor je innovatie

Vaste kosten

De hoogte van deze kosten is niet afhankelijk van de hoeveelheid producten of diensten je produceert en levert. Hoe meer je verkoopt, hoe lager de kostprijs per eenheid is. Productiebedrijven hebben over het algemeen meer vaste kosten.

Enkele voorbeelden:

 • Huur of hypotheekbetalingen.
 • Verzekeringen, bijvoorbeeld ziektekostenverzekering of autoverzekering.
 • Abonnementen, zoals maandelijkse kosten voor streamingdiensten, telefoonabonnementen of tijdschriften.
 • Salarissen van vast personeel, de kosten van werknemers in vaste dienst.
 • Afschrijvingen, de kosten van het afschrijven van activa zoals apparatuur, voertuigen of gebouwen.

Variabele kosten

De hoogte van deze kosten is wel afhankelijk van de hoeveelheid producten of diensten je produceert en levert. Hoe meer je verkoopt, hoe hoger de kostprijs per eenheid is.

Enkele voorbeelden:

 • Grondstoffen of materialen, de kosten van grondstoffen die worden gebruikt bij de productie.
 • Arbeidskosten van tijdelijk personeel, de kosten voor werknemers die per uur worden betaald.
 • Verzend- en transportkosten, de kosten om het product via de kanalen bij de klant te krijgen.
 • Energie- en nutsvoorzieningen, de kosten voor elektriciteit, water en gas variëren afhankelijk van het gebruik of de productiehoeveelheid.
 • Productiekosten, de directe kosten voor het produceren van het product.

Economische schaalvoordelen

Ontstaan wanneer het product of dienst op grote schaal kan worden ingezet. Het voordeel hiervan is dat er in grote hoeveelheden wordt ingekocht en geproduceerd. Het is bijvoorbeeld goedkoper om de machine 1 keer per week aan te zetten voor een bestelling van 500 units dan 5 keer per week voor 100 units per keer.

Economische scopevoordelen

Ontstaan wanneer bepaalde activiteiten dezelfde kostenbronnen hebben. Bijvoorbeeld de inzet van marketingactiviteiten en distributiekanalen wordt voor meerdere productlijnen ingezet.

Het invullen van de bouwsteen Business Model canvas cost structure

Stap 1 heb je al gezet. Je bent je ervan bewust dat kosten identificeren een belangrijk onderdeel is van je businessmodel. Om vast te stellen welke kosten bij jouw innovatie horen, kun je een brainstorm organiseren of een scenarioplanning maken. 

Een brainstorm kan efficiënt bijdragen om een eerste indruk van de kosten te krijgen. Houd dit de eerst keer abstract en in grote lijnen. Het is nog niet nodig om de kosten gedetailleerd te berekenen. De kostencalculatie komt als er daadwerkelijk een product in ontwikkeling is en je iteratief meer leert over je product. Zo zijn de kosten ook beter in te schatten omdat je ze relateert aan kleinere productonderdelen. In de beginfase is het doel om te onderzoeken en te identificeren hoe de kostenstructuur in elkaar zit en wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast is het goed om met regelmaat, net zoals bij de andere bouwstenen, te itereren op de geïdentificeerde kosten. Wellicht zijn sommige al achterhaald of kunnen gecombineerd worden. 

Wat zijn belangrijke afwegingen om te maken bij het bepalen van relevante kosten?

Het uitzoeken van meespelende kosten is misschien niet het meest favoriete werk als je wil dat jouw innovatie een succes wordt. Helaas is het wel belangrijk dat het gebeurt, want als je je niet bewust bent van mogelijke kosten, vallen deze vaak hoger uit. Als je de voor jou belangrijkste kosten hebt opgeschreven, is het verstandig om te kijken hoe je deze zo optimaal en efficiënt mogelijk inzet. Kijk bijvoorbeeld naar concurrenten en hoe zij bepaalde handelingen uitvoeren. Hoeveel tijd hebben zij nodig om X handelingen uit te voeren? Wat is hun output en hoeveel mensen zijn daarvoor nodig? Verzamel deze informatie en neem het mee in je eigen proces. Zo kun je goed vergelijken of je efficiënt en kostenbewust werkt.

Een aanvullende manier om naar de Business Model canvas cost structure te kijken is in relatie tot de mogelijkheden buiten je eigen organisatie. Hierbij kun je denken aan:

 • Partnerschap aangaan: het samenwerken met andere bedrijven biedt voordelen om de kosten te delen. Bovendien profiteer je ook van het bundelen van elkaars resources.
 • Verticale integratie: het in huis halen van andere schakels binnen de productieketen. Je gaat bijvoorbeeld zelf gerst produceren voor bierbrouwerij in plaats van dit in te kopen. Hierdoor kan het kosten drukken, want de tussenschakels verdwijnen.
 • Horizontale integratie: het uitbreiden van een productielijn naar een ander segment. Bijvoorbeeld naast een mannenlijn, ga je ook een vrouwenlijn oprichten voor scheermessen. Zo profiteer je van scopevoordelen, want over de productiefaciliteiten en distributiekanalen beschik je al.
 • Outsourcing: het uitbesteden van je productie of een deel hiervan aan een externe partij.
 • Offshoring: het verplaatsen van je productie of een deel hiervan naar het buitenland waar de kosten lager liggen dan in je eigen land.

Hoe om te gaan met toekomstige kosten in Business Model canvas cost structure

Het opstellen van een businessmodel en de kosten die daarbij komen kijken zijn niet altijd van tevoren en met volledige zekerheid vast te stellen. De oorzaak hiervan is dat de toekomst simpel weg niet te voorspellen is. Desondanks dat de toekomst niet te voorspellen is, kan het geen kwaad om voorspellingen te doen en mogelijke scenario’s te schetsen. Dit heet een scenarioplanning en zodoende kun je kijken welke effecten deze voorspellingen met zich meebrengen. Door te kijken naar de verandering in verschillende technologische innovaties en trends die opspelen, kan men inspelen op de invloed van de trend en de kosten die het met zich meebrengt. Omdat de daadwerkelijke kosten nog zoveel kunnen verschillen is het niet nodig om bij een eerste opzet van de kostenstructuur een gedetailleerd budgetplan op te stellen.

In het kort

De bouwsteen Business Model canvas cost structure helpt je in kaart brengen wat de belangrijkste kosten zijn gerelateerd aan je innovatie. Bij het invullen van deze bouwsteen hoef je niet een uitgebreid plan op te schrijven, maar het is wel goed om na te denken over de verschillende kosten die meespelen. Het is namelijk zonde om hier later achter te komen en de kostenpost alleen maar hoger uit komt en er weinig onder de streep overblijft. Daarnaast zijn er opties om te overwegen voor het verlagen van de kosten, denk hierbij aan: partnerschappen, verticale / horizontale integratie, schaalvoordelen, scopevoordelen, outsourcing en offshoring.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren