Wat is open innovation? Een uitleg + de voordelen en uitdagingen

Kent je dat gevoel van enthousiasme bij het bedenken van baanbrekende ideeën, maar vervolgens teleurstelling wanneer ze ongerealiseerd blijven liggen door een gebrek aan middelen? Dat is waar open innovation een rol kan spelen. Het brengt handelingen van zowel binnen als buiten de organisatie samen om innovatie te stimuleren en het innovatiepotentieel volledig te benutten. 

Wat is innovatie?

Innovatie is het creëren van iets nieuws dat waarde toevoegt. In een snel veranderende wereld is het belangrijk dat bedrijven blijven innoveren. Dit kan in grote lijnen door het continu verbeteren van interne processen, het uitbrengen van nieuwe initiatieven en het doorontwikkelen van producten of diensten. Door te blijven innoveren blijf je relevant voor je doelgroep en probeer je de concurrentie een stap voor te blijven. Verder is innovatie ook belangrijk voor het aanwakkeren van creativiteit en het inspireren van anderen. Zo creëer je echte toegevoegde waarde, wat betekent dat je iets oplevert dat ertoe doet en de (latente) behoeften van de doelgroep vervult.

Het opzetten van een innovatieproces kan lastig zijn. Wanneer je een nieuwe innovatie wilt ontwikkelen, zijn er veel momenten waarop je belangrijke beslissingen moet nemen. Een voorbeeld van een belangrijk beslismoment is hoe je het innovatieproces gaat aanpakken. Wil je het gehele proces van A tot Z uitvoeren, of deel je het met andere bedrijven door middel van open innovation? Laatstgenoemde gaan we nader toelichten.

Wat is open innovation?

De Engelse term open innovation betekent: het gebruikmaken van de kennis en expertise van externe partijen bij het opzetten van een nieuwe innovatie.

De gedachtegang achter het concept van open innovation komt van het idee dat organisaties daardoor meer waarde kunnen creëren en profiteren van eigen onderzoek. Dit gebeurt door kennis, expertise, intellectueel eigendom en producten van externe partijen te integreren in innovatieprocessen. De innovatie die hieruit voortkomt is een co-creatie van meerdere partijen.

Het concept van open innovation is geïntroduceerd door Henry Chesbrough in 2003. Hij stelt dat je waardevollere innovaties creëert wanneer je externe stakeholders bij je innovatie betrekt. Bijvoorbeeld: je hebt een idee maar beschikt niet over alle middelen, zoals financiële middelen of productiemiddelen, om het te realiseren. Open innovation biedt een manier om te profiteren van externe partijen bij het uitvoeren van je innovatie. De externe stakeholders kunnen bijvoorbeeld klanten, verenigingen of leveranciers zijn. Door hen bij het innovatieproces te betrekken, krijg je meer inzicht in de wensen en behoeften van je eindgebruiker. Dit houdt natuurlijk niet in dat je elk idee de buitenwereld in moet slingeren; dat zou nadelig zijn voor je organisatie. Open innovation moet je dan ook zeker niet verwarren met een vorm van outsourcing.

Principes van open innovation

Hieronder zetten we de grote verschillen van closed innovation en open innovatie tegenover elkaar. Dit is hoe de theorie de verschillende innovatie-aanpakken beschrijft. De praktijk is weerbarstiger en niet zo zwart-wit.

 

Closed innovation
Open innovation
We hebben een getalenteerd team binnen ons vakgebied.Het is belangrijk om samen te werken met zowel interne als externe deskundigen.
Om voordeel te halen uit R&D, is het belangrijk dat we zelf onderzoek doen, ontwikkelen en implementeren.Externe R&D-initiatieven kunnen aanzienlijke waarde toevoegen; echter, interne R&D is cruciaal om een deel van die waarde te benutten.
Door innovatieve ideeën te genereren, kunnen we ons positie in de industrie versterken.Door zorgvuldig gebruik te maken van zowel interne als externe ideeën kunnen we ons concurrentievoordeel vergroten.
Het is belangrijk om ons innovatieproces te beheren om de vertrouwelijkheid van onze ideeën te waarborgen en concurrenten geen onbedoelde voordelen te bieden.Het is verstandig om te profiteren van het gebruik van onze innovaties door anderen, en indien passend, kunnen we overwegen intellectuele eigendommen aan te schaffen die waarde toevoegen aan onze eigen innovatieve inspanningen.

 

"Open innovation is essentially operating in a world abundant with knowledge, where not all smart people work for you. Thus, it's beneficial to actively seek them out, maintain contact, and build upon what they can offer."

Soorten open innovation

Open innovation is simpelweg een innovatie gecreëerd door samenwerking. Het kenmerkt zich door onbenutte ideeën en ontbrekende middelen te bundelen. Binnen open innovation onderscheiden we twee verschillende varianten, namelijk inside out en outside in.

Inside out

Deze variant van open innovation richt zich op het beschikbaar stellen van ongebruikte ideeën/assets voor andere partijen. Bij een inside out worden ongebruikte ideeën of technologieën verkocht of in licentie gegeven. Op die manier wordt er toch gebruik gemaakt van de ideeën. De motieven hiervoor verschillen per bedrijf. Het kan zijn dat een kleinere startup een goed idee heeft, maar niet de financiële middelen of productiefaciliteiten om het idee te realiseren. Of het is juist zo dat een idee niet meer relevant genoeg is, maar dat een andere partij potentie ziet en er een twist aan geeft om het tot een succes te brengen.

Outside in

Deze variant van open innovation richt zich op het gebruikmaken van de ideeën en technologieën van andere partijen. Deze worden ingekocht of er wordt voor een licentie betaald. Vaak zijn dit de bedrijven die beschikken over de middelen om een innovatie daadwerkelijk tot stand te brengen. Een goed voorbeeld van een outside in innovatie is hoe Lego input krijgt. Zij hebben een platform ontwikkeld waarop Lego-gebruikers hun creaties publiceren. Dit geeft Lego gevalideerde input waardoor zij inzicht krijgen in welke trends er zijn en wat hun gebruikers leuk vinden om te maken, los van de verkoopcijfers.

De voordelen van open innovation

Met open innovation profiteer je van de kennis en expertise van externe stakeholders. Bijvoorbeeld door:

  1. Het uitbreiden van de ideeën pool. Als je wilt dat je innovatie bij veel mensen in de smaak valt, is het goed dat je input van veel gebruikers ontvangt. Met veel en gevalideerde informatie ben je beter op de hoogte van wat de behoeftes zijn.
  2. Het verlagen van de innovatiekosten. Door samen te werken met andere partijen kun je de kosten drukken omdat je ze kan splitten.
  3. Het verkorten van time-to-market. Met het gebruik maken van de expertise van anderen kan een idee sneller uitgewerkt worden tot een gevalideerd product. Zo ontstaat er een kortere doorlooptijd tussen ideegeneratie en productontwikkeling.
  4. De mogelijkheid voor waardevolle samenwerkingen. Door met andere bedrijven in zee te gaan, biedt dit de mogelijkheid een win-win te creëren. Hoe je hier invulling aangeeft, hangt af van het soort samenwerking die je aan gaat. Zo kan een samenwerking enkel gebaseerd zijn op het delen van productiefaciliteiten of er wordt zelfs een joint venture opgericht.

Ook interessant: Business Model canvas: key partners, hoe kies je ze?

Uitdagingen van open innovation

Hoewel open innovation vele voordelen biedt, zijn er ook een aantal overwegingen die de moeite waard zijn om mee te nemen:

  1. Vertrouwen hebben in de externe partij(en). In hoeverre berust je je op het onderzoek van anderen. Wanneer je niet zelf het onderzoek hebt gedaan, moet je wel uit kunnen gaan van de betrouwbaarheid.
  2. Niet op dezelfde lijn zitten. Het is goed om duidelijke voorwaarden en/of afspraken te maken over de ideeën die je in huis haalt. Je wilt niet dat hierover onenigheid en misverstanden ontstaan. Denk aan het succes van je innovatie, succes kent vele vaders!
  3. Niet de juiste resources blijken te hebben. Zorg dat je over de juiste middelen beschikt om de stap van creativiteit naar innovatie te maken. Inventariseer dit alvast vóórdat je een idee of licentie koopt.
  4. Onduidelijkheid over de bijdrage van externe partijen. Bepaal goed in welke fase van het innovatieproces externe partijen input geven voor de innovatie.
  5. Het hebben van een culturele mismatch. Zorg dat je een cultuurclash voorkomt. Elke organisatie heeft z’n eigen visie en waarde. Voordat je met een organisatie in zee gaat is het goed om te bepalen hoe hiermee omgegaan wordt.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren