Wat is radicale innovatie?

Het is inmiddels wel een bekend cliché: in een snel veranderende wereld is continu innoveren van groot belang. In de afgelopen decennia zijn er verschillende radicale innovaties geweest. Denk hierbij aan bekende voorbeelden als Tesla, Apple, Zara en Amazon. Tuurlijk, dit zijn inmiddels grote bedrijven en toch zijn ook zij begonnen met een idee welke is uitgegroeid tot waar ze nu staan. Innovatie kan op elke schaal worden toegepast en evenzo in elke branche, van publiek tot aan overheid tot aan zorg zijn er voorbeelden van innovatie.

Wat is een radicale innovatie?

Radicale innovatie is één van de vier soorten innovatie die in de Innovation Matrix wordt genoemd. Een radicale innovatie gaat uit van de ontwikkeling van een nieuw product waarvoor een nieuwe markt wordt gecreëerd. De innovatie is zo baanbrekend dat het een lage impact heeft op de huidige markt. De invulling van een radicale innovatie staat in geen vergelijking met de oude invulling. Het bijbehorende gedrag is tevens compleet verschillend. Daarnaast wordt er gestreefd om een bepaald doel te behalen, die opgesteld kan worden aan de hand van een big audacious hairy goal (BHAG).

Innovatie_Matrix

Het unieke van een radicale innovatie is dat het inspeelt op behoeften en/of problemen waarvan men zich niet bewust was dat ze bestonden. Hierdoor verandert de huidige manier waarop de samenleving functioneert. Een voorbeeld van een radicale innovatie is de komst van het internet wat veel verandering teweeggebracht heeft. Door het internet is de manier van communiceren drastisch veranderd, waardoor de manier van zaken doen compleet is omgegooid. Waar je vroeger naar de winkel moest om iets te kopen, is dat sinds de introductie van het internet slechts in een paar klikken gedaan. 

Veel radicale innovaties komen voort uit technologische innovaties. Technologie speelt een prominente rol in de huidige manier van zaken doen en dit wordt continu uitgebreid met nieuwe baanbrekende innovaties. Een voorbeeld daarvan is de introductie van AI-tools zoals ChatGPT.

Voor radicale innovaties is vaak lef nodig, omdat de huidige manier van doen wordt aangetast en dit de nodige risico’s met zich meebrengt. Het is moeilijk te voorspellen hoe consumenten op dit product reageren en of het überhaupt succesvol gaat zijn, terwijl er ondertussen wel middelen zoals tijd en geld in worden geïnvesteerd. Het is daarom belangrijk voor organisaties om gebruik te maken van hulpmiddelen die kunnen helpen bepalen hoe de innovatie eruitziet, welke middelen hiervoor worden gebruikt en in welke mate. Enige structuur en sturing in het innovatieproces bieden veel voordelen en maken het werk efficiënter.

Een radicale innovatie komt het beste tot zijn recht wanneer er een markt ontstaat vanuit een pull-mechanisme, waarbij wordt ingespeeld op de latente behoefte van de consument. Dit betekent dat mensen ergens tegenaan lopen, maar niet actief op zoek zijn naar een oplossing. Bijvoorbeeld, Jan neemt elke dag zowel zijn werktelefoon als zijn eigen telefoon mee naar het werk. Hij ergert zich aan het feit dat hij beide telefoons moet meenemen, maar hij onderneemt geen actie. Pas toen telefoons met dual sim op de markt kwamen, realiseerde hij zich dat dit perfect voor hem was.

Radicale innovatie in vergelijking met andere innovatiesoorten

Zoals eerder genoemd, is radicale innovatie een van de soorten innovaties uit de Innovation Matrix. De andere soorten zijn: incrementele, disruptieve en sustaining innovatie. Een radicale innovatie ligt het dichtst bij een disruptieve innovatie. Bij beide worden nieuwe producten of diensten ontwikkeld. Het verschil zit hem in het feit dat een disruptieve innovatie meer ontwrichtend is voor de huidige markt, terwijl een radicale innovatie een nieuwe markt creëert. Het voordeel van een disruptieve innovatie ten opzichte van een radicale innovatie is dat er meer bekendheid is met de markt.

Incrementele en sustaining innovaties richten zich niet op het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Bij een sustaining innovatie, ook wel behoudende innovatie genoemd, gaat het om het aanbrengen van verbeteringen aan een bestaand product of service waardoor je het concurrentievoordeel behoudt. Het elk jaar uitbrengen van een verbeterde versie van de iPhone is een voorbeeld van het een sustaining innovatie. De aanpassingen zijn niet groots, maar het doel is om de marktpositie te behouden en zelfs lichtelijk uit te breiden.

Een incrementele innovatie is het in kleine stapjes verbeteren van het huidige product of service. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse update van het IOS-besturingssysteem van Apple. De vernieuwing is niet groot en het zal niet veel klanten aantrekken omwille van de update, maar het zorgt wel voor het aanhouden van de gebruikers.

Radicale innovaties hebben vanaf het begin een concurrentievoordeel. Doordat er een nieuw product wordt ontwikkeld, is het moeilijk om dit snel na te maken. Hierdoor kan gemakkelijk een sterke positie op de markt worden veroverd. Echter, andere bedrijven kunnen het product namaken, waardoor dit voordeel snel verdwijnt. Om de concurrentie voor te blijven, is het daarom belangrijk om voortdurend te blijven innoveren en je product aan te passen. Zo zie je dat een radicale innovatie verandert in een incrementele innovatie.

Een goed voorbeeld hiervan is de mobiele telefoon. Toen deze net werd geïntroduceerd, was dit baanbrekend en uniek. Tegenwoordig worden er elk jaar nieuwe modellen uitgebracht die verbeteringen hebben ten opzichte van hun voorgangers. Misschien is de camera beter, is er meer geheugen en is de processor weer sneller. Maar over het algemeen zijn de verschillen niet erg groot.

Daarnaast kunnen innovaties verschillende doelen hebben. Er zijn ook sociale innovaties die maatschappelijke vraagstukken zoals milieuvervuiling en ongelijkheid aanpakken. Het grote verschil hierbij is dat er wordt gestreefd naar gedragsverandering in plaats van winstgerichte producten.

Hoe pas je een radicale innovatie toe in de innovatie-adoptiecurve?

Doordat er veel onzekerheden zijn bij een radicale innovatie, zal het eerste product niet perfect zijn. De Diffusion of innovations theorie van Rogers beschrijft hoe mensen omgaan met nieuwe dingen. Omdat er maar weinig bekend is over een dergelijke innovatie, zal slechts een klein aantal mensen ermee in aanraking komen. Daarom is het goed om je radicale innovatie te richten op een nichemarkt. Op die manier kun je zien hoe erop gereageerd wordt voordat je het product of de dienst op grote schaal promoot. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met het regionaal of nationaal verkopen van je product aan een bepaalde doelgroep en zo een klantenbestand opbouwen.

Een radicale innovatie richt zich in eerste instantie op de innovators, ook wel visionairs genoemd. Dit zijn consumenten die als eerste een product willen hebben, ongeacht of het een groot succes wordt of perfect is.

Diffusions of innovations

Hoe kom je tot een radicale innovatie?

Net als bij andere soorten innovatie, vereist het bedenken van een radicale innovatie enige moeite. Hoe bedenk je iets waarvan mensen nog niet weten dat ze het nodig hebben?

Radicale innovaties kunnen voortkomen uit de vraag: “Waar erger ik me aan?” Door jezelf deze vraag te stellen, kun je concreet in kaart brengen wat een potentiële innovatie zou kunnen zijn. Vervolgens kun je anderen polsen of zij deze frustratie ook ervaren. Als dat het geval is, heb je een behoefte gevonden waarvoor je een product kunt ontwikkelen.

Bij elke innovatie is het raadzaam om het innovatieproces te volgen. Hierbij is het belangrijk om:

  1. Marktonderzoek te doen. Breng je potentiële klanten in kaart en onderzoek hun behoeften. Het is ook handig om te weten wie je concurrenten zijn en wat zij wel of juist niet doen.
  2. Creativiteit te stimuleren. Organiseer sessies zoals brainstormen of gebruik de SCAMPER methode om creatieve ideeën te genereren.
  3. Durf te falen. Je leert juist veel door fouten te maken. Blijf op koers en ga door met waar je mee bezig was. Door fouten te maken, wordt het eindproduct alleen maar beter.
  4. Het hebben van een innovatie management en een Innovatie Facilitator. Het innovatie management heeft een overkoepelende rol in het coördineren, plannen, bijhouden en uitvoeren van het innovatieproces. Daarnaast leidt de Innovatie Facilitator de samenwerking in goede banen leidt, de teamdynamiek activeert, gelijkwaardigheid borgt, en creativiteit en lef aanwakkert. 

In het kort: er zijn verschillende manieren om te innoveren, en een daarvan is door radicaal te zijn. Bij een radicale innovatie wordt een baanbrekend product ontwikkeld dat een nieuwe markt creëert. Hoewel een innovatie niet altijd radicaal zal blijven doordat het concurrentievoordeel afneemt, behoud je door voortdurende innovatie en aanpassing van je product een voorsprong op de concurrentie. Dit kan worden bereikt door incrementele innovaties door te voeren. Wat gaat jouw volgende innovatie zijn?

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren