De innovation cycle: 3 effectieve methodes

Innovatie is een belangrijk onderdeel in het huidige bedrijfsleven. Innovatie is namelijk medeverantwoordelijk voor het voortbewegen van bedrijven en stelt ze in staat om te ontdekken, te experimenteren en waarde te creëren. De innovation cycle schetst welke fases een innovatie doorloopt, van het genereren van het eerste idee tot aan de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en adoptatie. Met de innovation cycle houd jij meer zicht op de vooruitgang van het proces.

Wat is de innovation cycle?

De innovation cycle beschrijft de verschillende fasen die een innovatie doorloopt van idee tot adoptie. Om jouw innovatiepotentieel optimaal benutten, is het essentieel dat je bewustwording over deze fases creëert. Wees je zowel tijdens het opzetten van je innovatie, als na lancering bewust van de fase waarin je innovatie zich bevindt. Het is namelijk jouw product, of te wel jouw creatie. Deze wil je graag zo goed mogelijk onder je doelgroep uitbrengen. Maar hoe doe je dat?

Een innovatieproces kent doorgaans 5 verschillende fases, dit zijn:

 • Innovatiestrategie en kaders uitzetten
 • De markt onderzoeken
 • Ideegeneratie en selectie
 • De innovatie ontwikkelen
 • Feedback verzamelen en continu verbeteren

Wat is innoveren?

Innoveren is spelenderwijs experimenteren. Door met een vrije mindset te experimenteren en je niet te laten beperken in mogelijkheden, kun je het innovatiepotentieel maximaliseren. Echte innovators denken in mogelijkheden en aan manieren om dit te realiseren. Ze zien iets en hebben de kracht dit om te zetten en te schetsen in een andere context. Ze leggen verbanden tussen zaken en combineren dit tot een nieuw geheel.

Om het innovatiepotentieel optimaal te benutten, is het goed dat er voldoende creativiteit en ruimte is om te kunnen experimenteren.

Heb je een tof idee?

 • Is het haalbaar? Ga dan op zoek naar mogelijkheden en manieren om dit tot leven te brengen en laat je daarin niet tegenhouden.
 • Is het niet haalbaar? Ga dan op zoek naar manieren om je idee te verfijnen zodat het mogelijk wel uitvoerbaar is.

Heb je een tof en uitvoerbaar idee, maar niet voldoende middelen?

 • Overweeg dan open innovation. Hierbij worden externe partijen betrokken bij het creëren van de innovatie. De inside-out variant van open innovatie richt zich op het beschikbaar stellen van ongebruikte ideeën/assets voor andere partijen. Op deze manier wordt er toch gebruikgemaakt van de ideeën.

 De voordelen van innoveren:

 1. Het wakkert creativiteit aan.
 2. Het biedt oplossingen voor alledaagse problemen en hekelpunten.
 3. Het helpt om je als organisatie te onderscheiden van anderen.

Wat is kort cyclisch innoveren?

In traditioneel projectmanagement en productontwikkeling wordt vaak lineair gekeken naar de innovatie. Dat wil zeggen: we hebben hier idee X, we hebben middelen X tot onze beschikking, maak het product en we brengen het in praktijk.

Dit staat haaks op kortcyclisch innoveren. Bij een kortcyclisch innovatieproces benader je de innovatie in zogeheten cycli. Dit betekent dat je steeds een klein deel van het grote geheel pakt, gebaseerd op waar de meeste waarde zit. Zodra je hebt besloten wat het focuspunt van deze iteratie is, werk je dit uit tot een conceptversie, die je test en valideert. Als dit voldoende is en aan de eisen voldoet, ga je door met het volgende onderdeel. Aan het begin van een proces worden kaders uitgezet, bepaalde eisen gesteld, deze worden vervolgens uitgewerkt en getest.

Bij kortcyclisch innoveren ligt de focus dus op het uitwerken van kleinere onderdelen, zodat het innovatieproces behapbaar en uitvoerbaar blijft. Daarmee voorkom je dat je koers verliest in de grote brei van innovatie. Daarnaast worden eventuele gebreken vroegtijdig gesignaleerd en kunnen deze verholpen worden. 

Een voorbeeld van kortcyclisch innoveren

Je werkt aan je nieuwste innovatie in de zorg en aan het einde van de eerste cyclus een deel van de innovatie op en presenteert dit aan je opdrachtgever/manager. Het blijkt dat je increment niet volledig aan de wensen voldoet en dat er nog bepaalde specifieke onderdelen zorgvuldiger uitgewerkt moeten worden. De impact van aanpassingen is in deze fase niet zo problematisch en leidt tot weinig verdere uitloop van het innovatieproject. Maar stel je voor: dezelfde feedback komt bij de eindpresentatie. Het verhelpen van het probleem is dan problematisch, want het kost meer tijd om aan te passen en het hele proces opnieuw te doen. Met als gevolg dat het project veel vertraging oploopt en middelen zijn verspild.

Methodieken voor de innovation cycle

Er zijn verschillende methodieken, tools en technieken om toe te passen. Het ontwikkelen van een innovatie is doorgaans een complexe taak. Waar begin je? Welke methode is geschikt? Hieronder staan drie methodieken om kortcyclisch een innovatie te voltooien en te lanceren.

De build-measure-learn loop

Een build-measure-learn loop is een veelgebruikte methode uit Lean Startup. Hierbij wordt een flow gecreëerd waarbij aannames continu worden gevalideerd. Zoals de naam al doet vermoeden:

 • er wordt iets gebouwd,
 • dit wordt gemeten aan de hand van verschillende OKR’s en
 • er wordt feedback verzameld waaruit lering wordt getrokken.

Met een continue build-measure-learn loop worden eventuele risico’s vroegtijdig gesignaleerd en geminimaliseerd. Door kort op de bal te zitten, wordt onderzocht hoe een bepaalde eindgebruiker naar het product kijkt. Dit verhoogt de effectiviteit van de innovatie.

Plan Do Check Act (PDCA)

Plan Do Check Act is ook methode om kortcyclisch tot innovatie te komen. Deze methode brengt structuur aan in de chaos van innovatie. Het breekt een innovatieproject op en zo ontstaat er een flow van creëren en valideren. De fases zijn:

 • Plan. In deze fase wordt het probleem gedefinieerd waarvoor je een plan opstelt. Zorg dat het plan voor iedereen duidelijk is, aangezien dit de basis vormt voor het hele innovatieproces. Het is goed om na te gaan wat het probleem is en wat de oorzaak daarvan is. Probeer zo dicht mogelijk tot de kern van het probleem te komen. Je kunt hier bijvoorbeeld de denkmethode van divergeren-convergeren toepassen. Verder stel je ook een aantal OKR’s op om de vooruitgang te meten.
 • Do. In deze fase bedenk je welke concrete actiepunten je kunt uitvoeren binnen een bepaalde tijd. Belangrijk hier is dat je het proces in kleine stappen doet. Zo houd je grip op het proces en blijft het behapbaar.
 • Check. Op basis van de gestelde OKR’s onderzoek je of de uitgevoerde activiteiten daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Ook kijk je of de innovatie aan de eisen voldoet.
 • Act. Op basis van de verzamelde feedback, beslis je hoe je de actiepunten of het plan kunt bijsturen. Herhaal vervolgens de genoemde stappen.

Het Agile Stage Gate model

Een andere methode is het Agile Stage Gate model. Dit model is een herziene versie van het Stage Gate model van Cooper. In plaats van een lineaire denkflow, gaat dit model uit van iteraties. Binnen elke iteratie zijn er verschillende kritieke keuzemomenten (gates) om te bepalen of je doorgaat met een project, verder onderzoek vergt of dat je stopt.

Dit model kent verschillende stappen:

 1. Idee ontwikkeling
 2. Bereik bepalen
 3. Het uitwerken van een concept
 4. Ontwikkelen
 5. Testen en valideren
 6. Opleveren deelproduct

Bij het Agile Stage Gate model werk je dus in kleinere loops en creëer je meer flexibiliteit om te schakelen.

Agile Stage Gate model

De innovation life cycle om consumentengedrag te volgen

Nadat je innovatie live is, blijft het van belang dat je weet hoe je innovation cycle verloopt. Hierdoor kun je inspelen bij volgende innovaties of iteraties op je recente innovatie. De Diffusion of innovations theorie van Rogers beschrijft hoe innovatie wordt geadopteerd door consumenten. Het toont de innovation life cycle na lancering. Aan het begin van de curve staan de innovators, dit zijn de mensen die gelijk bij de lancering helemaal weg zijn van het product of de dienst. Denk hierbij aan de mensen die de nieuwe iPhone al in juni hebben besteld.

Daarna volgen de early adopters, zij zijn ook gek op nieuwe innovaties en willen de meerderheid toch nog voorblijven. Daarna volgt de early en late majority en komt het kantelpunt van je innovation life cycle. Om de meerderheid aan te spreken en te behouden, is het raadzaam om een iteratie op je eerste versie gedaan te hebben. Denk hierbij aan het doen van kleine aanpassingen en/of verbeteringen, dit heet ook wel incrementele innovatie. Tot slot volgen de laggards, dit zijn de mensen die pas overstappen als ze moeten en vervolgens lang loyaal blijven.

Diffusions of innovations

De Diffusion of innovations theorie beschrijft dat het verloop van innovatie dynamisch is en dat de doelgroep verschuift naarmate je innovatie langer op de markt is. Je wilt je doelgroep goed dienen en daarom is het belangrijk dat je je bewust bent wie je huidige doelgroep is. Op deze doelgroep kun je je dan richten en je innovatie op afstemmen.

In het kort

In dit blog hebben we de innovation cycle besproken. Voor het optimale innovatiepotentieel is het van belang dat je je bewust bent van de fase waarin de innovatie zich bevindt. Methodieken zoals de build-measure-learn loop en het Agile Stage Gate model ondersteunen jou om een innovatieproject kort cyclisch aan te pakken. Verder beschrijft de Diffusion of innovations theorie van Rogers hoe innovaties worden geadopteerd door consumenten. Onthoud dat een innovation cycle geen recht patroon schetst, daarom heet het ook een cycle. Wat hiermee bedoeld wordt is dat het innovatieproces niet altijd een duidelijk start- en eindpunt heeft over een uitgestippelde horizon. Innoveren is leren experimenteren en openstaan voor nieuwe inzichten. Het zijn niet voor niets allemaal kortcyclische loops.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren