Innovatief aan de slag met het Stage Gate model

Wanneer je begint met innoveren, duizelt het je wellicht van alle verschillende modellen, processen, tools en technieken die je kunt gebruiken. Knap lastig dus om te kiezen waarmee je aan de slag gaat. Door al die complexiteit ligt het gevaar op de loer dat je helemaal niet van start gaat of dat je maar wat doet. Zonde, want innovatie heeft kaders nodig om van de grond te komen. Daarbij is het principe actie>passiviteit leidend, dus adviseren wij gewoon met een kader aan de slag te gaan en vanuit daar te reflecteren of het werk. Eén van de modellen die je kan gebruiken, is het Stage Gate model. In dit blog lees je hier meer over.

Wat is het Stage Gate model?

Het Stage Gate model is een methode voor projectmanagement en productontwikkeling die het project opdeelt in afzonderlijke stages. De stages worden gescheiden door beslissingspunten (gates). Elke stage vertegenwoordigt een specifiek deel van het project. Aan het einde van elke stage wordt een gate gebruikt om de voortgang van het project te evalueren en te bepalen of het doorgaat naar de volgende stage, wordt aangepast of wordt stopgezet. Het Stage Gate model is eind vorige eeuw ontwikkeld door Robert Cooper om tussentijds te bepalen of een project winst- en slagingspotentieel heeft. Hierdoor wordt verspilling in de vorm van tijd en resources verminderd.

Stage Gate model

Het Stage Gate model in meer begrijpbare taal

De gedachtegang van het Stage Gate model kun je relateren aan het bezoeken van een casino. Je gaat met een bepaald budget heen en begint met gokken. Het doel is uiteraard om met meer geld naar huis te gaan dan je had. Je begint de eerste ronde. Logischerwijs is het onverstandig om je hele budget in een keer in te zetten, daarom zet je een klein deel in. Vervolgens kijk je hoe de ronde gaat. Deze ronde win je. Op basis hiervan vraag je jezelf af of je doorgaat of stopt met gokken. Doordat je nu gewonnen hebt, is je vertrouwen groter en zet je nog een ronde in met iets meer geld. Na deze ronde ga je weer na of het verstandig is om door te gaan met gokken. Dit proces herhaal en doorloop je totdat je genoeg hebt gehad of dat het groeipotentieel behaald is.

Terugkoppelend naar het Stage Gate model is deze trade off tussen doorgaan of stoppen wat je in feite bij projectmanagement en productontwikkeling doorloopt. Elke stage is een deel van het innovatieproces en de gates bepalen of je doorgaat.

Beoordelingscriteria in het Stage Gate model

De gates zijn niet simpelweg een “ja” of een “nee”. In deze gates wordt gekeken of het product op dat moment voldoet aan de gestelde eisen, de aanwezigheid van financiële middelen en het actieplan.

De gates worden beoordeeld met:

 • Go: het project gaat door
 • Kill: het project stopt
 • Hold: het project wordt gepauzeerd
 • Recycle: het project gaat door, maar met enige aanpassingen.

Verder bestaat het Stage Gate model uit 5 stages:

 • Stage 0: ideeontwikkeling
 • Stage 1: bereik bepalen
 • Stage 2: concept bedrijfsplan
 • Stage 3: ontwikkeling
 • Stage 4: testen en valideren
 • Stage 5: lancering en implementatie

Hoe ziet het Stage Gate model eruit

 • Stage 0: ideeontwikkeling
  Bij het toepassen van het Stage Gate model begin je met bedenken van ideeën. Hiervoor kun je verschillende technieken gebruiken zoals het organiseren van een brainstorm, maken van mindmaps, SCAMPER etc.

 • Stage 1: bereik bepalen
  In deze stage verzamel je informatie met als doel in kaart te brengen wat het potentieel is en te kijken of het haalbaar is om het proces te faciliteren met resources en tijd.

 • Stage 2: concept bedrijfsplan
  Vervolgens wordt er duidelijk vormgegeven aan het project. Er wordt gekeken of het project uitvoerbaar gaat zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar de vertegenwoordiging van de wensen van de klant in het product.

 • Stage 3: ontwikkeling
  Het product wordt voor de eerste keer ontwikkeld in een prototype. Dit is een low-fi variant om onnodige resources te besparen.

 • Stage 4: testen en valideren
  Het prototype wordt getest en beoordeeld op verschillende criteria waaraan het moet voldoen. Het prototype ondergaat verschillende tests: een kwaliteitscheck met de vooraf gestelde eisen, gebruikerstesten en conceptuele testen.

 • Stage 5: lancering en implementatie
  Als alle tests geslaagd zijn, is het product zover om op de markt gelanceerd te worden. Daarnaast worden campagnes opgezet om het product te verkopen.

Het Stage Gate model en innovatie

Het Stage Gate model is een manier om elk proces aan te pakken. Zo ook een innovatieproces. Hoewel het Stage Gate model oorspronkelijk niet het Agile gedachte goed kent, is dit over de jaren veranderd en zijn er verschillende aspecten overgenomen. Dit wordt het Agile Stage Gate model genoemd. Het klassieke model is gecombineerd met het doorlopen van korte iteraties om een snellere develop-test-feedback-revise loop te creëren. Het zou zonde zijn als je bijvoorbeeld maanden bezig bent met het bepalen van je doelgroep (stage 1), vervolgens je product gaat testen (stage 5) en het slaat niet aan, want de doelgroep is toch niet zo geschikt als gedacht. Balen.

Agile Stage Gate model

In het Agile Stage Gate model worden iteraties ingezet om het innovatieproces kortcyclisch te maken. Stel je voor; je gaat een nieuw product ontwikkelen, je nieuwste technologische innovatie. In dit proces wil je kort op de bal spelen en bestand zijn tegen mogelijke hindernissen. Dit doe je door een continue flow te creëren, waarin je elk onderdeel van de innovatieontwikkeling het Stage Gate model doorloopt. Hiermee wil je na het doorlopen van de stages een deelproduct opleveren zodat je op het deelproduct in z’n geheel itereert. Door het proces in kleine behapbare stukken in te delen en bij elke iteratie een getest en gevalideerd deelproduct te hebben, is de kans kleiner dat je aan het einde van het innovatieproces erachter komt dat iets niet goed werkt.

Voordelen van het Agile Stage Gate model zijn:

 • Het stimuleert innovatie
  Door iteratief bezig te zijn, ontstaat er een continue flow van feedback welke innovatie en een innovatie-mindset versterkt. Dit maakt het team wendbaarder en het uiteindelijke product
 • Minimaliseren van de kosten
  Met een flexibelere aanpak maakt het ook gemakkelijker voor teams om snel te wenden in elke stage van het proces, wat de totale belasting van de middelen kan verminderen en de kosten kan minimaliseren.
 • Betere samenwerking
  Bij elke sprint een deelproduct wordt opgeleverd. Dit maakt dat je als team meer contact hebt met je stakeholders aan wie je de resultaten van de sprint presenteert (increment). Het betrekken van je stakeholders is erg belangrijk want hierdoor creëer je meer empathie voor je innovatie. Het is goed om snel, goedkoop, en efficiënt iets te presenteren.

De juiste innovatie voor de juiste consument

Hoe men op innovatie reageert, wordt gemeten aan de hand van twee factoren: de mate van nieuwigheid en de impact op de markt. Hierin onderscheiden we 4 verschillende soorten innovatie: incrementele, behoudende, disruptieve of radicale innovatie. Elk van deze soorten heeft een ander effect op consumenten.

In de Diffusions of innovations theorie van Rogers wordt uitgelegd hoe het verloop van een innovatie over tijd gaat. Aan het begin heb je de innovators die meteen in de rij staan wanneer een nieuw product is uitgebracht, tot aan het andere uiterste de laggards die pas overgaan op een nieuw product als ze moeten. Bij het opstarten van een innovatieproces is het daarom goed om van tevoren te bepalen wat de mate van impact en nieuwigheid je wenst te creëren, zonder dat je invult hoe de innovatie eruit gaat zien. Dit behoort ook tot één van de rollen binnen innovatie management.

Daarnaast is het belangrijk om een Innovatie Facilitator bij je innovatiestrategie- en uitvoering aan te stellen. Een Innovatie Facilitator is iemand die de samenwerking in goede banen leidt, de teamdynamiek activeert, gelijkwaardigheid borgt en creativiteit en lef aanwakkert. De Innovatie Facilitator brengt de noodzakelijke beweging van een team in gang en onderhoudt deze.

In het kort

In dit blog hebben we besproken wat het Stage Gate model is. Het is een methode voor projectmanagement en productontwikkeling waarin je een proces gefaseerd aanpakt. Het gehele proces is opgedeeld in 6 stages. Na elke stage beoordeel je of het proces voldoende waarde oplevert om door te gaan. Daarbij zijn beslissingspunten essentieel, deze worden gates genoemd. Ook hebben we besproken dat het klassieke Stage Gate model gecombineerd kan worden met het Agile gedachtegoed. Dit noemt men het Agile Stage Gate model. Hierbij richt de aanpak van het proces zich op korte iteraties en een kortere develop-test-feedback-revise loop. Hierdoor kun je innovatie bevorderen.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren