Wat is incrementele innovatie?

“We moeten allemaal innoveren”. Dit heb je vast wel eens voorbij horen komen. Alleen hoeft innovatie niet zo big bang te zijn als je denkt. Je kan ook kleine aanpassingen aan bestaande producten doen. Dit heet incrementele innovatie. Het is misschien niet zo spannend of groots als een baanbrekende innovatie, maar de waarde van incrementele innovatie mag niet worden onderschat. Dit soort innovatie is als een marathon waarbij elke stap bijdraagt aan vooruitgang. Het is een benadering die organisaties in staat stelt om risico’s te minimaliseren, beter te voldoen aan klantbehoeften en concurrentievoordeel te behouden.

Wat is een incrementele innovatie?

Incrementele innovatie is één van de bekende vier innovatiesoorten van de Innovation Matrix. Als we het over incrementele innovatie hebben dan bedoelen we dat vernieuwing in stapjes gaat en zich richt op het verbeteren van bestaande producten en het aanbrengen van kleine aanpassingen. Ook geldt voor deze soort dat het geen effect heeft op het ontwrichten of veroveren van de markt. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de jaarlijkse release van een nieuwe versie van het IOS-besturingssysteem door Apple. Hoewel de iPhone ooit als radicale innovatie werd geïntroduceerd, worden er nu jaarlijks aanpassingen gedaan om de technologie actueel te houden en aan de behoefte van de gebruikers te voldoen. Om dit te bereiken, brengt Apple jaarlijks een update van het besturingssysteem uit die bijna op elk model werkt. 

Incrementele innovaties komen ook veel voor bij het relevant houden van technologische innovaties. Zonder continue aanpassingen raken dit soort innovaties snel achterhaald. De ontwikkelingen in de technologische sector gaan nog sneller dan in andere sectoren. Daarnaast worden veel technologische innovaties geïntegreerd in andere sectoren, waardoor concurrentie erg toeneemt. Updaten en relevant blijven is dus key. 

Innovation_Matrix

Incrementele innovatie en de Diffusion of innovations theorie

Incrementele innovatie past ook goed bij de Diffusion of innovations theorie van Rogers. Deze theorie beschrijft hoe consumenten verschillend op innovatie reageren, waarin een innovatie als het ware verschillende fases doorloopt en zo verschillende consumenten bereikt. Een incrementele innovatie richt zich op kleine aanpassingen met weinig impact op de markt, waardoor het geschikt is voor elk soort consument. Dit sluit aan bij de innovatie-adoptiecurve van Rogers. Van de eerste pioniers (innovators) tot degenen die pas instappen nadat de kleine aanpassingen functioneel zijn bewezen (early majority), tot degenen die pas overstappen als ze geen andere keuze hebben (laggards). Vooral bij incrementele innovaties in software zijn laggards min of meer gedwongen, omdat ze anders het product niet meer kunnen gebruiken.

Hoe incrementele innovatie zich verhoudt tot andere soorten innovatie

Incrementele innovatie is één van de innovatiesoorten uit de Innovation Matrix, met relatief weinig nieuwigheid en lage impact op de markt. Deze innovaties zorgen ervoor dat consumenten gebruik blijven maken van de producten. Zonder incrementele innovatie raken consumenten uitgekeken op je product of laat je de kans liggen om je concurrenten voor te blijven. Dit maakt incrementele innovatie niet overbodig of onnodig, maar juist essentieel. Bovendien kunnen incrementele innovaties makkelijk in de markt geplaatst worden, omdat de organisatie al bekendheid heeft opgebouwd en daardoor sneller het vertrouwen van klanten wint. Dit komt voort uit het idee: “Ik ken de producten al, dus deze zal ook wel goed zijn”.  

De Ansoff groeistrategie en incrementele innovatie

Incrementele innovatie biedt veel mogelijkheden voor organisaties om te groeien. Als we dit met de Ansoff groeistrategie combineren, kunnen we dit soort innovaties inzetten wanneer het doel is om bestaande klanten aan te spreken met kleine aanpassingen. Volgens de Ansoff matrix komen we dan uit op productontwikkeling. Dit heeft weinig risico, omdat je bestaande klanten benadert met een nieuwe versie van een product. Soms kan het zelfs worden beschouwd als marktpenetratie, aangezien aanpassingen aan bestaande producten bedoeld zijn om klanten te behouden.

ansoff groeistrategie

Bekende voorbeelden van incrementele innovatie

  • Het uitbrengen van nieuwe modellen van wasmachines. De wasmachine was ooit als radicale innovatie gekomen ter vervanging van het wassen met de hand. Tegenwoordig worden wasmachines steeds uitgebreid met nieuwe functies en slimme sensoren. Deze meten de belading en passen het water- en energieverbruik aan, waardoor ze efficiënter zijn dan oudere modellen.
  • De aanpassingen die gedaan worden aan Google Maps. De app bestaat al jaren, maar door kleine toevoegingen te implementeren zoals luchtkwaliteit, fietsroutes en in 3D kaarten bekijken, wordt de gebruiksvriendelijkheid verhoogt.
  • Het produceren van kleinere en snellere computerchips. Hierdoor nemen ze minder ruimte in beslag, wat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld websites sneller laden en efficiënter werken.
  • De toevoeging van breakout-rooms in Zoom was een uitbreiding van het gebruikersgemak in online vergaderen.

Hoe kom je tot incrementele innovatie

Zoals bij elke innovatie start je ook bij incrementele innovatie met een goed innovatieproces, waarin je kort cyclisch te werk gaat. Zodoende sta je continu stil bij de vooruitgang en houd je koers aan de algehele visie. Een innovatieproces start met het opstellen van de innovatiestrategie. Hier bepaal je hoe je de innovatie vormgeeft, wat de verwachtingen zijn en wat het doel is. Dat een incrementele innovatie weinig impact heeft op de markt, betekent niet dat je zomaar in het wilde weg gaat beginnen. Geef je gedachten eerst de ruimte, bekijk huidige trends, evalueer je producten en onderzoek wat je kunt verbeteren. Check ook wat je bij je concurrenten zou verbeteren en neem dit mee in je proces.

Bij het goed opzetten van een innovatieproces wordt er ook een innovatie management opgesteld dat een overkoepelende rol heeft in het coördineren, plannen, bijhouden en uitvoeren van het innovatieproces. Daarnaast is er iemand nodig die het innovatieproces faciliteert, dit gebeurt door een Innovatie Facilitator die de samenwerking in goede banen leidt, de teamdynamiek activeert, gelijkwaardigheid borgt, en creativiteit en lef aanwakkert. 

Verder is bij het innovatieproces van een incrementele innovatie goed om zoveel mogelijk inspiratie voor creativiteit op te doen. Deze inspiratie kan komen van producten die niet 1-op-1 in jouw vakgebied liggen. Innovatie gaat over het maken van associaties met niet voor de hand liggende zaken. Creativiteit opdoen uit verschillende hoeken werkt in je voordeel. Zo creëer je unieke producten. Bovendien is het ook één van de vaardigheden van een innovatieve organisatie.

De volgende stap in het innovatieproces is om ideeën te genereren en dit kan door te gaan brainstormen. Het op papier zetten van je gedachten draagt bij aan het verbeteren van je kort cyclisch innovatieproces. Om hiermee aan de slag te gaan kun je bijvoorbeeld een canvas invullen, zoals het waardepropositie canvas. Wat als startpunt dient om je innovatie verder uit te werken.

Nadat je voldoende ideeën hebt bedacht, werk je enkele verder uit, selecteer je het idee dat het beste past en de meeste potentie heeft. Toets of dit idee bijdraagt aan de innovatiestrategie en de gestelde kaders, en maak geen overhaaste beslissingen. Daarna maak je een prototype van je incrementele innovatie en test je of alles werkt.

In het kort

Er zijn verschillende manieren om te innoveren en één daarvan is met incrementele innovatie. Bij een incrementele innovatie wordt een bestaand product verbeterd door hier continu kleine aanpassingen aan te doen. Hierdoor blijft het product interessant en behoud je de waarde voor jouw klanten. Hoewel incrementele innovaties geen markt ontwrichten of ontdekken, zijn ze niet onmisbaar.

Meer leren over innovatie?

Bekijk dan ons trainingsaanbod. De competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, en teamwork dragen aantoonbaar bij aan de innovatiekracht van teams. Daarom richting wij onze dienstverlening op deze competenties. In onze innovatie training leiden we je op tot all-round innovatie expert.

missie unicorn hub

Wij bieden trainingen aan die je in staat stellen zelfstandig te innoveren